תקצירים

הנחיות להגשת תקצירים

 • התקצירים יוגשו כקובצי וורד
 • אורך התקצירים לא יהיה מעל ל 300 מילים
 • תקציר ההרצאה יכלול רקע תאורטי מתומצת, שיטת המחקר ותיאור הממצאים העיקריים של המחקר.
 • כותרת התקציר בפונט דיוויד 14
 • שמות המגישים ושיוך אקדמי בפונט דיוויד 12
 • התקציר יוגש בפונט דיוויד 12
 • גוף התקציר יהיה מיושר לשני הצדדים
 • יש להימנע מהכנסת תרשימים וטבלאות לתקציר
 • אנא ציינו מהו המסלול אליו מיועדים המושב/ההרצאה
 • המועד האחרון לשליחת התקצירים הוא 15.08.2020

הנחיות להעלאת תקצירי מושב לכנס

 • העלו את שם המושב
 • אנא ציינו מהו המסלול אליו ישתייך המושב מבין המסלולים המפורטים: 
  גאוגרפיה היסטורית ומיפוי, גאו-אינפורמטיקה וחישה מרחוק, גאוגרפיה תרבותית, תיירות, ניידות ותחבורה, מצבי חירום ואסונות, אקלים וסביבה, גאוגרפיה פיזית, גאוגרפיה וחינוך, המרחב הכפרי, גאוגרפיה עירונית, תכנון עירוני ואזורי, מיניות, כלכלה וסביבה, מרחב ובריאות, ייעור וסביבה (מושב קק"ל), קהילות עירוניות
 • תתבקשו להעלות את שמות ההרצאות והמרצים אליהם פניתם. רצוי שיהיו ארבע הרצאות במושב.
 • לגבי כל הרצאה תתבקשו להעלות את: שם המרצה, שיוך אקדמי של המרצה, כתובת מייל של המרצה, תקציר ההרצאה כפי שנדרש. אנו ממליצים להכין את כל אלה לפני הכניסה למערכת העלאת הקבצים.

אנו מבקשים לציין במפורש את הקריטריונים לקבלת תקצירים

 • יתקבלו רק תקצירים המציגים עבודה מקורית שבוצעה על ידי מחברי התקציר
 • יתקבלו עבודות מדעיות בלבד (לא הרצאות סקירה)
 • אין להגיש יותר מתקציר אחד למחבר
 • אנו מזמינים תלמידי דוקטורט ותלמידים לתואר שני להרצות בכנס

מייל לשליחת ההצעות: iga2020tc@gmail.com