תוכנית

Download Program

נקבל הצעות מכל תחומי הפילוסופיה מסטודנטים לתואר ראשון/שני. את הצעות בצירוף שמכם ושם מוסד הלימודים יש לשלוח עד לתאריך 9.8.2020 לכתובת: kenes.philosophia.2017@gmail.com