תוכנית

Download Program

09:15 - 09:45

התכנסות

09:45 - 10:00

ברכות

פרופ' סנאית תמיר - המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, המכללה האקדמית תל-חי

ד"ר אילה כהן - ראשת החוג לע"ס, המכללה האקדמית תל-חי

גב' ורד כרמון - עו"ס מומחה, מנהלת תחום ארצי הגיל הרך, אגף משפחה וילד, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

10:00 - 10:40

הרצאות

10:00    "כאבן המוטלת לבריכה" האקולוגיה שלPTSD  - השפעות במעגלים שונים
             פרופ' מולי להד - המכללה האקדמית תל-חי, מרכז משאבים  

10:20    "אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה" - העברה בין-דורית של טראומה
             פרופ' זהבה סלומון - אוניברסיטת תל אביב

 

10:40 - 11:00

הפסקת קפה

11:00 - 11:45

מושבי דיון מקבילים

הקשרים משפחתיים של חשיפה למלחמה
ד"ר אסנת זמיר - האוניברסיטה העברית בירושלים
מנחה דיון: ד"ר ירון יגיל - המכללה האקדמית תל-חי

קידום חוסן משפחתי בקרב משפחות בהן אחד ההורים מתמודד עם PTSD
ד"ר שירה פגורק-אשל - המרכז האקדמי רופין
מנחת דיון: ד"ר ורד שנער גולן - המכללה האקדמית תל-חי

יישום תכנית ברו"ש במשפחות המתמודדות עם הורות בצל PTSD
גב' רחל פוסטולובסקי וגב' תמי שטארק - אגף הרווחה ירושלים
מנחת דיון: ד"ר שרון אגוזי - המכללה האקדמית תל-חי

 

12:00 - 12:45

הרצאות

12:00  להיות הורה עם PTSD - עדות אישית - מר אילן בכר

12:15  "ילדה מוכה – לצמוח מתוך כאב" - עדות אישית - גב' עינת גולדמן 

12:30  שאלות קהל

12:45 - 13:30

הפסקת צהרים

13:30 - 14:30

הרצאות

13:30    "אבא עוד סיפור אחד ודי..." - תיאור מקרה טיפול בהורות פוסט טראומטית
             גב' הדר גלס-כהן - מרכז משאבים

14:00    "זה לא אני - זה ה-PTSD  שלי" - פוטנציאל מחקר ויישום של עבודה עם הורים פוגעים
             וסיכום הכנס
             גב' תמי סמיש-נמליך - המכללה האקדמית תל-חי, מיזם תקוה
14:30    סיום