תוכנית

Download Program

הכנס אינו כרוך בתשלום אבל נדרשת הרשמה מראש בקישור: bit.ly/100-Telhai   
12:00 - 13:30

מושב: האריה השואג, תל-חי והציונות הדתית

כיתה: 2103

יו"ר המושב: פרופ' דורון לביא, דקן הפקולטה למדעי החברה והרוח, המכללה האקדמית תל-חי

תמר הורביץ ליבנה, ביה''ס למדעי היהדות, אוניברסיטת תל אביב - ללוש בחומר: דיון פלסטי, אומנותי והיסטורי בפסל האריה השואג וביוצרו

ד"ר מלכה כץ, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין - מתל-חי לביריה –  מאבקה של הציונות הדתית  בהדרתה ממיתוס ההגנה וההתיישבות

ד"ר יוסי לונדין, מכללת אורות ישראל – ביריה, תל-חי וגוש אמונים – הציונות הדתית ומיתוס תל-חי, כמודל לחיקוי וכמקור ללגיטימציה

13:30 - 14:15

הפסקת צוהריים

14:15 - 16:00

מושב: תל-חי, טרומפלדור ותנועת העבודה

כיתה: 2103

יו"ר המושב: פרופ' חיים גורן, המכללה האקדמית תל-חי

פרופ' מאיר חזן, אוניברסיטת תל אביב – טרומפלדור, דגניה ותל-חי

פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה – שעותיו היפות של מיתוס 'התלם האחרון'

ד"ר סמדר סיני, יד טבנקין - על דמויותיהן של שרה צ'יזיק ודבורה דרכלר

16:00 - 16:15

הפסקה

16:15 - 17:30

מושב: תל-חי, זאב ז'בוטינסקי והימין הציוני

כיתה: 2103

יו"ר המושב: מר יוסי אחימאיר, יו"ר מכון ז'בוטינסקי בישראל

פרופ' אריה נאור, אוניברסיטת בן-גוריון והמכללה האקדמית הדסה – מיתוס טרומפלדור בתורת ז'בוטינסקי

ד"ר אופירה גראוויס קובלסקי, המכללה האקדמית צפת – בברכת תל חי? - השינויים במיתוס תרומפלדור בתנועה הרביזיוניסטית

פרופ' עוזי אלידע, אוניברסיטת חיפה – בין שרה אהרונסון לטרומפלדור בקרב עיתוני החוגים האזרחיים

17:45 - 20:00

ערב חגיגי "חלוציות בתל-חי: עבר, הווה, עתיד"

אודיטוריום זרנגין

פתיחת התערוכה: #פוסט_שאגה - האריה השואג באמנות עכשווית
אוצרים: אבי איפרגן ומיטל קילמניק, מוזיאון בר-דוד

הרצאה מרכזית (Keynote) – כלת פרס ישראל, פרופ' אניטה שפירא, אוניברסיטת תל אביב - תל-חי – היסטוריה ומיתוס

טקס הענקת אות עמית כבוד של המכללה האקדמית תל-חי

09:00 - 10:45

מושב: אירועי תל-חי – מבט בריטי, צרפתי וערבי

אודיטוריום זרנגין

יו"ר המושב: פרופ' מוטי גולני, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר גיורא גודמן, המכללה האקדמית כנרת – מדיניות הביטחון הבריטית בגבול הצפון-מזרחי של ארץ ישראל בזמן פרשת תל-חי

פרופ' יאיר זלטנרייך, המכללה האקדמית תל-חי – הצרפתים בסוריה ובלבנון ופרשת תל-חי

פרופ' מוסטפא עבאסי, המכללה האקדמית תל-חי – לא לבדה בסבל, תל-חי כחלק מהמרחב הערבי 1920-1919

פרופ' אייל זיסר, אוניברסיטת תל אביב – מגיני תל-חי ושכניהם השיעים – הילכו השניים יחדיו?

10:45 - 11:00

הפסקה

11:00 - 13:00

מושב: יוסף טרומפלדור – מנהיג בחייו, סמל עם מותו

אודיטוריום זרנגין

יו"ר המושב: פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' דב בער קוטלרמן, אוניברסיטת בר-אילן -  יוסף טרומפלדור וסוגיית הזהות היהודית בשבי היפני

פרופ' זיוה גלילי, אוניברסיטת ראטגרס – טרומפלדור ו"החלוץ" ברוסיה: מייסד ומפלג

ד"ר יגיל הנקין, המרכז ללימודים צבאיים במכללה לפיקוד ומטה, ומכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון  - קרב תל-חי והתפיסות הביטחוניות ביישוב היהודי

ד"ר עמית עסיס, סגולה - מגזין ישראלי להיסטוריה – "טוב למות" בשנות העשרים: מילותיו האחרונות של טרומפלדור ונוכחותו של המוות בחוויה הקיומית של חלוצים

13:00 - 13:45

הפסקת צוהריים

13:45 - 14:45

הרצאה מרכזית (Keynote)

פרופ' יעל זרובבל, אוניברסיטת ראטגרס – תמורות במיתוס תל חי: זיכרון קיבוצי וייצוגים תרבותיים

14:45 - 15:00

השקת הספר "תל-חי, 2020-1920 בין היסטוריה לזיכרון"

הספר בהוצאת יד בן צבי והמכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן באוניברסיטת תל אביב

15:00 - 15:15

הפסקה

15:15 - 17:00

מושב: מיתוס מכונן ורב-ביטויים

אודיטוריום זרנגין

יו"ר המושב: ד"ר חזקי שוהם, אוניברסיטת בר-אילן ומכון שלום הרטמן

ד"ר מולי ברוג, מכון פינקלר לחקר השואה, אוניברסיטת בר-אילן – שתיקת מגיני תל-חי: הסיפור שלא סופר

ד"ר רוני שריג, המכללה האקדמית תל-חי – 'טרומפלדור בגליל וקונצ'רטו לחליל': גלגולי מיתוס תל-חי בשירים ישראליים

ד"ר ענת קדרון, מכללת אוהלו - ממיתוס לאומי לזיכרונות מקומיים


הרצאה ודברי סיכום: פרופ' אמיר גולדשטיין, המכללה האקדמית תל-חי – הפוליטיקה של מיתוס תל-חי