תוכנית

Download Program

09:00 - 09:20

התכנסות

09:20 - 09:30

ברכות ודברי פתיחה

09:30 - 11:00

מושב פתיחה

ד"ר גיל מאור, החוג לחינוך, המכללה האקדמית תל-חי, האקדמית גליל מערבי - "תפקודי ניהול - מתיאוריה לשדה"
מר ערן סנדל, סמנכ"ל חברת נוירוטק - "אקסון סקול (Axon School) - להבין את יכולת הקשב של תלמידיכם ולעזור להם להשתפר"
ד"ר הילית מייזל, החוג לחינוך, האקדמית גליל מערבי - "לנהל את התפקודים ניהול- ניהול מקרה בעבודה עם תלמידים על תפקודי ניהול"
 

11:00 - 11:20

הפסקת קפה

11:20 - 12:45

משוב שני: היבטים תיאורטיים ומחקריים

ד"ר שי מנשה, החוג לחינוך, המכללה האקדמית תל-חי - "קשב סלקטיבי מרחבי ואסינכרון בין מערכות מוחיות בקרב בוגרים עם דיסלקציה: מחקר אלקטרופיזיולוגי והתנהגותי "
ד"ר עדי ארבל, החוג לחינוך, אורנים המכללה האקדמית לחינוך - "מחשבות על פרופיל קשבי לתפקודי ניהול"
ד"ר יערה פיין, ראש החוג לחינוך מיוחד, אורנים המכללה האקדמית לחינוך - "הילד שבי, הילד שבך -סטודנטים לומדים על יחסי הורים-מורים באופן חווייתי"

סיכום המושב ע"י המרצים ושאלות
 

12:45 - 13:20

הפסקת צהריים

13:20 - 14:45

מושב שלישי: היבטים יישומיים

גב' יעל מלצר, המכללה האקדמית תל-חי, יועצת ומקדמת פרויקטים בנושא לקויות למידה - "מארג מובנה של תוכנית מכינות הקיץ לסטודנטים עם ליקויי למידה"
גב' אילנה רייטקופ, המכללה האקדמית תל-חי, מרכז חממה - "תפקודים ניהוליים והבעה בכתב"
מר אבנר נמרוד משה, מנתח התנהגות משרד החינוך, קרימינולוג קליני - “עיצוב אקלים חינוכי באמצעות ABA כמארגן סביבה”

סיכום המושב ע"י המרצים ושאלות
 

14:45 - 15:00

סיכום היום