תוכנית

08:30 - 09:00

התכנסות

09:00 - 10:30

‬מושב‭ ‬א‭'

מושב א'.1   ארכיאולוגיה בתל-חי   כיתה 2103

יו"ר: פרופ' ציונה גרוסמרק, המכללה האקדמית תל-חי

מיכאל אזבנד, המכללה האקדמית תל-חי ואוניברסיטת חיפה - בין שינוי  להמשכיות: העדויות מחפירות מג'דוליה על החברה בגולן בתקופה הרומית

אורן זינגבוים וצביקי בדיחי, רשות העתיקות - חוקוק - חפירה במערכת המיסתור - דיווח ראשוני

גונן שרון, המכללה האקדמית תל-חי - דייגים אפיפליאוליתיים לחופו של אגם החולה הקדום

אורי ברגר, רשות העתיקות - הדולמנים בעמק החולה – תגליות וחידושים

 

מושב א'.2  מחקרי מוקד המחקרים בחולה   כיתה 2104

יו"ר: ד"ר עידן ברנע, מיגל ,מכון למחקר מדעי בגליל

אורן רייכמן, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל ,מכון למחקר מדעי בגליל - בחינת השימוש בזיאוליטים וקומפוסט במטרה לשפר את זמינות האשלגן בקרקע

רואי בן דוד, מכון למדעי הצמח, מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני - בחינת קווי דגן אפילים בזריעה מוקדמת כאמצעי לצמצום סחף רוח וגיוון סל הגידולים בגליל העליון

רותי פישמן, אוניברסיטת בר-אילן - ממצאים חדשניים בתיאוריית אפקט המנח התוך-רחמי - הנוטריה כחיית מודל ייחודית

מוטי צ'רטר, מכון שמיר למחקר ואוניברסיטת חיפה - שימוש בצניפות של תנשמות במדע האזרחי: שילוב של אגרואקולוגיה וחינוך

 

מושב א'.3   התכנית לתואר שני בחוג לחינוך - הובלה ודינמיקה של שינויים במערכות חינוכיות בגולן ובגליל   כיתה: 2105

יו"ר: פרופ' יובל דרור, המכללה האקדמית תל-חי ואוניברסיטת תל אביב

יעל גרינשטיין, המכללה האקדמית תל-חי והאוניברסיטה הפתוחה- מעורבות הורים בהטמעת תהליך שינוי של יום לימודים ארוך בבית-ספר ברמת הגולן

מרסל עמאשה, המכללה האקדמית תל-חי – סגנונות הוראה, שחיקת מורים ומסוגלות עצמית בהוראה בקרב מורים המלמדים בבתי-ספר ערבים בגליל

חוסיין סלמאן, האוניברסיטה הפתוחה - "מה הלאה?" תכנית הכשרה אינטנסיבית (אקדמיה-כיתה): חקר מקרה בקרב סטודנטים להוראה במג'דל שמס

עירית ששון, המכללה האקדמית תל-חי ומכון שמיר למחקר - שינוי הפדגוגיה הבית ספרית – חקר מקרים מרובים בגליל ובגולן

10:30 - 10:45

הפסקה

10:45 - 12:15

‬מושב‭ ‬ב‭' ‬

מושב ב'.1  אנשים ומקום: אנשי תל-חי והשפעתם המאוחרת על החברה הישראלית והגלילית   כיתה: 2103

יו"ר: פרופ' אמיר גולדשטיין, המכללה האקדמית תל-חי

גילי גופר, מכון בן-גוריון לחקר ישראל –יצחק קנב – מתל-חי אל הביטוח הלאומי

שמחה גואטה-בוקובזה, אוניברסיטת תל אביב - "גם פלדה מתיישנת ומעלה חלודה"  -על יחסי הילל לנדסמן ועיירת העולים חצור

אסתר כרמל חכים, אוניברסיטת חיפה - ברכה (לוי) אביגד מתל-חי לבצלאל – ציירת הפרחים

יעל מלצר, המכללה האקדמית תל-חי - תל-חי סיפור מתגלגל

 

מושב ב'.2  מחקרי דגנים בגליל – חיטה, שעורה וטֵף   כיתה: 2104

יו"ר: ד"ר טלי גולדברג, המכללה האקדמית תל-חי 

אסף דיסטלפלד, אוניברסיטת תל אביב - קיצור תולדות החיטה

שריאל היבנר, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל ,מכון למחקר מדעי בגליל - גנומיקה ושעורת בר

שירן בן זאב, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית - טֵף דגן חדש למספוא וגרגרים בגליל

12:15 - 12:45

הפסקת צהריים

12:45 - 14:00

מושב ג'

מליאת הכנס   כיתה 2103

ברכות: פרופ' יוסי מקורי, נשיא המכללה האקדמית תל-חי

הענקת פרס על שם יהבי שגיב ז"ל, למאמר ביכורים של תלמידי המסלול ללימודי גליל

פרופ' אייל זיסר, סגן הרקטור, אוניברסיטת תל אביב - המאבק על לבנון - הסכנה מבית והאתגר מחוץ

 

14:00 - 14:15

הפסקה

14:15 - 15:45

מושב ד'

מושב ד'.1  מחקרים חדשים של חוקרי המחלקה ללימודי א"י במכללה האקדמית כנרת   כיתה: 2103

יו"ר: פרופ' חיים בן דוד, המכללה האקדמית כנרת

יעקב אשכנזי, המכללה האקדמית כנרת - משפחה ודת בשלהי העת העתיקה: עדויות חדשות מכתובות יווניות שנתגלו בכנסיות הגליל

ראובן גפני, המכללה האקדמית כנרת - והראו לו מן השמים חזיון: קבלה ולאומיות בבית מדרש האר"י בצפת בתקופת המנדט

מרדכי אביעם, המכללה האקדמית כנרת, מכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית - תוצאות חפירות הקיץ של מכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית

 

מושב ד'.2  חוסן בישראל וביישובי הגליל   כיתה: 2104

יו"ר: יו"ר: פרופ' אורה אביעזר, המכללה האקדמית תל-חי

הדס מרציאנו, המכללה האקדמית תל-חי - מנבאי חוסן אישי, קהילתי ולאומי של יהודים ישראלים ושל ערבים ישראלים

שאול קמחי, המכללה האקדמית תל-חי - מחקר החוסן במועצה האזורית גליל עליון: תוצאות בולטות ומסקנות אפשריות

סיוון יעיש, בוגרת החוג לפסיכולוגיה בתל חי - השוואת מדדי חוסן בין חברי קיבוצים ותושבי שכונות ההרחבה הקהילתיות במועצה האזורית גליל עליון

 

מושב ד'.3  סיפור ראשית ההתיישבות דרך מפות   כיתה: 2105

יו"ר: ד"ר גד שפר, המכללה האקדמית תל-חי

גדעון ביגר, אוניברסיטת תל אביב - קביעת קו הגבול בין המנדט הבריטי לצרפתי לאחר מלחמת העולם הראשונה והשפעת הישובים היהודיים על התוואי שנבחר

אלון מרגלית, המכללה האקדמית תל-חי - הברון רוטשילד וראשית ההתיישבות באצבע הגליל, סיפורה של מפת  Metula 1909

שלום טרמצ'י, המכללה האקדמית תל-חי - הישובים הערביים באצבע הגליל והיחסים עם ההתיישבות היהודית החדשה

משה גופן, מיגל ,מכון למחקר מדעי בגליל - קיבוץ טבריה

15:45 - 16:00

הפסקה

16:00 - 17:30

מושב ה'

מושב ה'.1  מעולמם של יהודים ונוכרים בגליל המערבי - גבולות, זהות אתנית ומקלטי מצוקים   כיתה: 2103

יו"ר: ד"ר ינון שבטיאל, המכללה האקדמית צפת ומלח"ם

זאב ספראי, אוניברסיטת בר-אילן - הריאליה של הברייתא דתחומין בגליל המערבי

מיכאל ארליך, אוניברסיטת בר-אילן - שצת, בצת, פי מצובה וחברותיהן – מי היו תושבי "העיירות האסורות שבתחום צור"?

ינון שבטיאל, המכללה האקדמית צפת, מלח"ם - מקלטי המצוקים במערות נחל נמר ונחל כזיב, הממצאים ופרשנותם

ראובן פרידמן, אוניברסיטת בר-אילן - מכתובת פגאנית לגבולות הישוב היהודי בגליל המערבי:

הקשר בין כתובת הקדשה למקדש פגאני וכתבי חז"ל בעניין הישוב היהודי בגליל המערבי

 

מושב ה'.2  חידושים במדעי הצמח מושב המחלקה למדעי הצמח במיגל, מכון למחקר מדעי בגליל   כיתה: 2104

יו"ר: פרופ' מרטין גולדווי, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

יעל חכם, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל - גם לטפיל יש אג'נדה

אופיר דגני, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל - חקר יחסי הגומלין בין (Macrophomina phaseoilina) ו-  (Magnaporthiopsis maydis) כגורמי מחלה בכותנה ובתירס

עודד לירן, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל  - חקלאות מדויקת – מגמות העבר ושאיפות העתיד

עמית אסייג, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל - מה זו עריכה גנומית וכיצד ניתן ליישם אותה לשם שיפור חיי מדף ללא פגיעה באיכות הפרי