תוכנית

Download Program

08:30 - 09:00

התכנסות

09:00 - 10:30

‬מושב‭ ‬א‭'

מושב א'.1   ארכיאולוגיה בתל-חי מושב לזכר מייק ליבנה   כיתה 2103

יו"ר: פרופ' ציונה גרוסמרק, המכללה האקדמית תל-חי

מיכאל אזבנד, המכללה האקדמית תל-חי ואוניברסיטת חיפה - בין שינוי  להמשכיות: העדויות מחפירות מג'דוליה על החברה בגולן בתקופה הרומית

אורן זינגבוים וצביקי בדיחי, רשות העתיקות - חוקוק - חפירה במערכת המיסתור - דיווח ראשוני

גונן שרון, המכללה האקדמית תל-חי - דייגים אפיפליאוליתיים לחופו של אגם החולה הקדום

אורי ברגר, רשות העתיקות - הדולמנים בעמק החולה – תגליות וחידושים

 

מושב א'.2  מחקרי מוקד המחקרים בחולה   כיתה 2104

יו"ר: ד"ר עידן ברנע, מיגל ,מכון למחקר מדעי בגליל

אורן רייכמן, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל - בחינת השימוש בזיאוליטים וקומפוסט במטרה לשפר את זמינות האשלגן בקרקע

רואי בן דוד, מכון למדעי הצמח, מכון וולקני - בחינת קווי דגן אפילים בזריעה מוקדמת כאמצעי לצמצום סחף רוח וגיוון סל הגידולים בגליל העליון

רותי פישמן, אוניברסיטת בר-אילן - ממצאים חדשניים בתיאוריית אפקט המנח התוך-רחמי - הנוטריה כחיית מודל ייחודית

מוטי צ'רטר, מכון שמיר למחקר ואוניברסיטת חיפה - שימוש בצניפות של תנשמות במדע האזרחי: שילוב של אגרואקולוגיה וחינוך

 

מושב א'.3   הובלה ודינמיקה של שינויים במערכות חינוכיות בגולן ובגליל התכנית לתואר שני בחוג לחינוך   כיתה: 2105

יו"ר: פרופ' יובל דרור, המכללה האקדמית תל-חי ואוניברסיטת תל אביב

יעל גרינשטיין, המכללה האקדמית תל-חי והאוניברסיטה הפתוחה- מעורבות הורים בהטמעת תהליך שינוי של יום לימודים ארוך בבית-ספר ברמת הגולן

מרסל עמאשה, המכללה האקדמית תל-חי – סגנונות הוראה, שחיקת מורים ומסוגלות עצמית בהוראה בקרב מורים המלמדים בבתי-ספר ערבים בגליל

חוסיין סלמאן, האוניברסיטה הפתוחה - "מה הלאה?" תכנית הכשרה אינטנסיבית (אקדמיה-כיתה): חקר מקרה בקרב סטודנטים להוראה במג'דל שמס

עירית ששון, המכללה האקדמית תל-חי ומכון שמיר למחקר - שינוי הפדגוגיה הבית ספרית – חקר מקרים מרובים בגליל ובגולן

10:30 - 10:45

הפסקה

10:45 - 12:15

‬מושב‭ ‬ב‭' ‬

מושב ב'.1  אנשים ומקום: אנשי תל-חי והשפעתם המאוחרת על החברה הישראלית והגלילית   כיתה: 2103

יו"ר: פרופ' אמיר גולדשטיין, המכללה האקדמית תל-חי

גילי גופר, מכון בן-גוריון לחקר ישראל –יצחק קנב – מתל-חי אל הביטוח הלאומי

שמחה גואטה-בוקובזה, אוניברסיטת תל אביב - "גם פלדה מתיישנת ומעלה חלודה"  -על יחסי הילל לנדסמן ועיירת העולים חצור

אסתר כרמל חכים, אוניברסיטת חיפה - ברכה (לוי) אביגד מתל-חי לבצלאל – ציירת הפרחים

יעל מלצר, המכללה האקדמית תל-חי - תל-חי סיפור מתגלגל

 

מושב ב'.2  מחקרי דגנים בגליל: חיטה, שעורה וטֵף   כיתה: 2104

יו"ר: ד"ר טלי גולדברג, המכללה האקדמית תל-חי 

אסף דיסטלפלד, אוניברסיטת תל אביב - קיצור תולדות החיטה

שריאל היבנר, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל ,מכון למחקר מדעי בגליל - גנומיקה ושעורת בר

שירן בן זאב, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית - טֵף דגן חדש למספוא וגרגרים בגליל

12:15 - 12:30

הפסקה

12:30 - 14:30

מושב ג'

מליאת הכנס ואייירוע לציון 70 שנה למועצה אזורית הגליל העליון   אודיטוריום זרנגין

ברכות: פרופ' יוסי מקורי, נשיא המכללה האקדמית תל-חי וגיורא זלץ, יו"ר מועצה אזורית הגליל העליון

70  שנה למועצה אזורית הגליל העליון מנקודת מבט תושביה
אהרון ולנסי, קרן פלר, יוני אופנהיים
עופר בהרל, המכללה האקדמית תל-חי - המועצה האזורית הגליל העליון וחלקה בהתהוות המרחב של אצבע הגליל

הענקת פרס על שם יהבי שגיב ז"ל, למאמר ביכורים של תלמידי התכנית לתואר שני בלימודי גליל

פרופ' אייל זיסר, סגן הרקטור, אוניברסיטת תל אביב - המאבק על לבנון - הסכנה מבית והאתגר מחוץ

 

14:30 - 14:45

הפסקה

14:45 - 16:15

מושב ד'

מושב ד'.1  מחקרים חדשים של חוקרי המחלקה ללימודי א"י במכללה האקדמית כנרת   כיתה: 2103

יו"ר: פרופ' חיים בן דוד, המכללה האקדמית כנרת

יעקב אשכנזי, המכללה האקדמית כנרת - משפחה ודת בשלהי העת העתיקה: עדויות חדשות מכתובות יווניות שנתגלו בכנסיות הגליל

ראובן גפני, המכללה האקדמית כנרת - "והראו לו מן השמים חזיון": קבלה ולאומיות בבית מדרש האר"י בצפת בתקופת המנדט

מרדכי אביעם, המכללה האקדמית כנרת, מכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית - תוצאות חפירות הקיץ של מכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית

 

מושב ד'.2  חוסן בישראל וביישובי הגליל   כיתה: 2104

יו"ר: יו"ר: פרופ' אורה אביעזר, המכללה האקדמית תל-חי

הדס מרציאנו, המכללה האקדמית תל-חי - מנבאי חוסן אישי, קהילתי ולאומי של יהודים ישראלים ושל ערבים ישראלים

שאול קמחי, המכללה האקדמית תל-חי - מחקר החוסן במועצה האזורית גליל עליון: תוצאות בולטות ומסקנות אפשריות

סיוון יעיש, בוגרת החוג לפסיכולוגיה המכללה האקדמית תל-חי - השוואת מדדי חוסן בין חברי קיבוצים ותושבי שכונות ההרחבה הקהילתיות במועצה אזורית הגליל העליון

 

מושב ד'.3  סיפור ראשית ההתיישבות דרך מפות   כיתה: 2105

יו"ר: ד"ר גד שפר, המכללה האקדמית תל-חי

גדעון ביגר, אוניברסיטת תל אביב - קביעת קו הגבול בין המנדט הבריטי לצרפתי לאחר מלחמת העולם הראשונה והשפעת הישובים היהודיים על התוואי שנבחר

אלון מרגלית, המכללה האקדמית תל-חי - הברון רוטשילד וראשית ההתיישבות באצבע הגליל, סיפורה של מפת  Metula 1909

שלום טרמצ'י, המכללה האקדמית תל-חי - הישובים הערביים באצבע הגליל והיחסים עם ההתיישבות היהודית החדשה

משה גופן, מיגל ,מכון למחקר מדעי בגליל - קיבוץ טבריה

16:15 - 16:30

הפסקה

16:30 - 18:00

מושב ה'

מושב ה'.1  מעולמם של יהודים ונוכרים בגליל המערבי - גבולות, זהות אתנית ומקלטי מצוקים   כיתה: 2103

יו"ר: ד"ר ינון שבטיאל, המכללה האקדמית צפת ומלח"ם

זאב ספראי, אוניברסיטת בר-אילן - הריאליה של הברייתא דתחומין בגליל המערבי

מיכאל ארליך, אוניברסיטת בר-אילן - שצת, בצת, פי מצובה וחברותיהן – מי היו תושבי "העיירות האסורות שבתחום צור"?

ינון שבטיאל, המכללה האקדמית צפת, מלח"ם - מקלטי המצוקים במערות נחל נמר ונחל כזיב, הממצאים ופרשנותם

ראובן פרידמן, אוניברסיטת בר-אילן - מכתובת פגאנית לגבולות הישוב היהודי בגליל המערבי:

הקשר בין כתובת הקדשה למקדש פגאני וכתבי חז"ל בעניין הישוב היהודי בגליל המערבי

 

מושב ה'.2  חידושים במדעי הצמח מושב המחלקה למדעי הצמח במיגל, מכון למחקר מדעי בגליל   כיתה: 2104

יו"ר: פרופ' מרטין גולדווי, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

יעל חכם, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל - גם לטפיל יש אג'נדה

אופיר דגני, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל - חקר יחסי הגומלין בין (Macrophomina phaseoilina) ו-  (Magnaporthiopsis maydis) כגורמי מחלה בכותנה ובתירס

עודד לירן, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל  - חקלאות מדויקת – מגמות העבר ושאיפות העתיד

עמית אסייג, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל - מה זו עריכה גנומית וכיצד ניתן ליישם אותה לשם שיפור חיי מדף ללא פגיעה באיכות הפרי