תוכנית

Download Program

09:15 - 10:00

התכנסות

10:00 - 10:30

דברי פתיחה

תא״ל (מיל׳) עודד טירה, עמותת נועם
פרופ' יוסי מקורי, נשיא המכללה האקדמית תל-חי
קלוד בלחסן, אביו של איתן
עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים
דובי אמיתי אל״מ (מיל׳), נשיא התאחדות האיכרים בישראל

10:30 - 11:00

רא״ל (מיל׳) משה (בוגי) יעלון, שר הביטחון לשעבר ויו"ר עמותת נועם לשעבר

11:00 - 11:45

אלוף (מיל׳), דורון אלמוג

11:45 - 12:15

הפסקה

12:15 - 13:30

מנהיגות צבאית - לא מפקירים לוחמים בשטח!

מנחה: אלוף (מיל׳), יצחק (ג׳רי) גרשון
משתתפים:
תא״ל נתן ישראלי, רלכ״א
תא״ל (מיל׳) יוסי אדירי, מח״ט שומרון לשעבר
סרן (מיל׳) איתן פונד, פלס״ר גבעתי

13:30 - 14:30

הפסקת צהריים

14:30 - 16:30

מנהיגות במערכת המשפט

מנחה: אל״מ (מיל׳), עו״ד רוני טירה
נושאי דברים:
דורית בייניש, נשיאת בית המשפט העליון בדימוס
ח"כ איילת שקד, שרת המשפטים לשעבר
אליקים רובינשטיין, המשנה לנשיאה (בדימוס) בית המשפט העליון
עו״ד, ציון אמיר 

16:30 - 17:00

הפסקה

17:00 - 18:00

טקס לזכרו של איתן

אלוף אמיר ברעם, מפקד פיקוד הצפון
תא״ל (מיל׳), גל הירש