תוכנית

Download Program

09:00 - 09:15

ברכות

פרופ' מולי להד, התכנית לדרמה תרפיה והחוג לפסיכולוגיה, המכללה האקדמית תל חי – "דמעה מעולם לא עלתה לו על לחי, כי הוא להצחיק רק נועד" -ליצנות רפואית מבט סלוטוגני.

ד"ר סוזאנה פנדזיק, ראש התכנית לתואר שני בדרמה תרפיה – ובכל זאת...מה בין ליצנות ודרמה תרפיה? 

09:15 - 10:45

מושב ראשון

פרופ' עתי ציטרון, החוג לתאטרון, אוניברסיטת חיפה  – איך הפכה החוצפה את הליצן לחלק בלתי נפרד מהצוות המטפל בבתי חולים?  

ד"ר רינת פניגר-שאל,  המרכז לחקר התפתחות הילד ובית הספר לטיפול באמצעות אמנויות, אוניברסיטת חיפה –  ליצנות רפואית זה עסק רציני: ליצנים כסוכני משחק בגני חינוך מיוחד.

 

10:45 - 11:00

הפסקה

11:00 - 12:30

מושב שני

ד"ר אמנון רביב, התכנית לתואר שני בדרמה תרפיה, פרויקט רופאי חלום – "על החיים ועל המוות: ליצנות רפואית במחלקות קשות

ד"ר אלון גולדברג, החוג לחינוך והחוג ללימודים רב-תחומיים, המכללה האקדמית תל-חי - אסטרטגיות מתן-טיפול ורווחה נפשית של ליצנים רגישים מאוד. 

12:30 - 13:15

הפסקת צהריים

13:15 - 16:15

סדנאות מקבילות

ד"ר אמנון רביב – חיבור כפול ארבע בלי חשבון.

שושי אופיר MA, דרמה תרפיסטית וליצנית, ב"ח פורייה – ליצנות ב-"כאן ועכשיו": מציאת דרכי תקשורת, התמודדות וגמישות בסיטואציות המתפתחות.

ג'ף גורדון, דרמה תרפיסט וליצן, מדריך ראשי בשמחת הלב, איגוד הליצנים הרפואיים ; יורם שנער, דרמה תרפיסט וליצן, מורה לתאטרו - הליצן הפנימי כמתודה דרמה תרפויטית.

16:30 - 18:00

מופע: "קרקס החיים והמוות" – תאטרון הקוקייה

שיחה עם השחקנים לאחר המופע בהנחיית ד"ר ענת הלר, התכנית לתואר שני בדרמה תרפיה, המכללה האקדמית תל-חי.