תוכנית

Download Program

09:00 - 09:30

התכנסות והרשמה

09:30 - 09:40

ברכות ודברי פתיחה

פרופ' יעקב ויה, דקן הפקולטה למדעים וטכנולוגיה, המכללה האקדמית תל-חי 

09:40 - 10:30

מושב החוג למדעי המים

יו"ר: פרופ' איגי ליטאור, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

הצגת התכנית, פרופ' איגי ליטאור, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

הסרת תרכובות חנקן ממי שפכים באמצעות ביומסה מקובעת, יובל שלי, המכללה האקדמית תל-חי ומכון שמיר למחקר

מידול החלפת קטיונים וספיחה לצמחים של נתרן משפכי רפתות באגן ירוק מבוסס זיאוליט, עידו מאור, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

ניתוח מצבו הטרופי של אגמון החולה בעזרת משוואות מבניות בדגש על הביוגיאוכימיה של זרחן, שחר רגב, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

השפעת השקיה במי קולחין על הרכב ואיכות מטבוליטים משניים מצמחי ערבות לטיפול בתולעים פרזיטיות בבעלי חיים, ספאא עואד, המכללה האקדמית תל-חי ואגודת הגליל

10:30 - 11:00

הפסקה

11:00 - 12:30

מושב לזכרו של ד"ר אלון רימר ז"ל

 יו"ר: ד''ר ירון בארי-שלוין, המעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראל
דברים לזכרו, פרופ' איגי ליטאור, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

הידרוגיאולוגיה של עמק החולה, פרופ' איגי ליטאור, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

התאדות מגופי מים - ממרומי החרמון ועד הכינרת, ד"ר רותם שדה, טוקסורב

הבנת תהליכי הסעת חומר מומס ומרחף באגן היקוות באמצעות ספיקות, אירועי גשם ורטיבות קרקע- נחלי בקעת בית-ציידה כמקרה בוחן, שולמית נוסבוים, המעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראל והטכניון, ‏הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

בתקופת האנתרופוקן שטח האגמים מוחלף בחקלאות באזורים יבשים, ד"ר מייק וויין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

12:30 - 13:15

הפסקת צהריים

13:15 - 15:15

מושב מצב הנחלים הצפון

יו"ר: ד"ר יותם גונן, המכללה האקדמית תל-חי וחברת טוקסורב

עכברת, קוליפורמים וזיהום נחלים: נקודת מבט של קיץ 2018, ד"ר עמית דולב, רשות הטבע והגנים

ניטור ביומולקולארי של מקורות זיהום צואתי בנחלי אגן ההיקוות של הכנרת באמצעות שיטת Microbial Source Tracking , ד"ר עודד סוואד, יחידת המעבדה המרכזית של מקורות

שינויים בעומסי נוטריאנטים במי הנחלים באגן ההיקוות של הכנרת במהלך שנות הבצורת האחרונות, ד"ר מאיר רום, מקורות, יחידת אגן ההיקוות

מתווה להצלת הנחלים - והחקלאות - במעלה אגן הכנרת, ד"ר אורית סקוטלסקי, החברה להגנת הטבע

האם ניתן להחזיר את שטחי הביצות לתפקידם הטבעי באגן ההיקוות? קליטת תשטיפי זרחן מהשדות החקלאיים בפרויקט החולה, עידן ברנע, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל            והאוניברסיטה העברית בירושלים

פנל: שאלות מהקהל

15:15 - 15:30

דברי סיכום ותודות