תוכנית

Download Program

09:30 - 10:00

התכנסות

10:00 - 10:20

דברי פתיחה

פרופ' יוסי מקורי, נשיא המכללה האקדמית תל-חי
פרופ' דן לבנון, מנהל מדעי, מיגל מכון למחקר מדעי בגליל
פרופ' סגולה מוצפי, ראשת החוג למדעי המזון

10:20 - 10:50

הרצאת אורח

זאב פייקובסקי, מדען ראשי, חברת תנובה
חדשנות בתעשיית המזון ומיקומו של המחקר האקדמי בדיסציפלינות שונות בתהליך

10:50 - 12:15

מושב תעשייה

החשיבות של הקשר בין אקדמיה לתעשיית המזון - הקמת מכון מזון בגליל

יו"ר מושב: גיל הורסקי, ראש תחום שיווק טחדשנות גלובלית בחברת מונדלייז (Mondelez)
מגמות וטרנדים בתעשיית המזון הבינלאומית

פרופ' רונית אנדוולט, ראש אגף התזונה במשרד הבריאות ובית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה
" משרד הבריאות מקדם את שיפור סביבת המזון הכיצד?"

פאנל:
דר' אופיר בנימין,
החוג למדעי המזון, המכללה האקדמית תל-חי
טל לייזר, מנכל"ית חדשנות מעשית
אמיר זידמן, סמנכ"ל פיתוח עסקי, חממת The Kitchen, שטראוס
מיכל דריימן, שותפה JVP סגנית יושב ראש ii2020

 

12:15 - 13:30

הפסקת צהריים

הצגת פיתוחי מוצרים של הסטודנטים ושיפוט מוצרים נבחרים על ידי צוות שופטים

13:30 - 14:45

מושב אקדמי

יו"ר מושב: פרופ' יוסי קנר, הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית

פרופ' מאשה ניב, הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית
על טעמים ורעלים - אפיון וחיזוי הקשר בין מבנה לפעילות

דר' זאב משילוביץ, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני
יישומי ספקטרוסקופיה בתחום NIR במיון תוצרת חקלאית

פרופ' אבי שפיגלמן, פקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, הטכניון
מי אמר שלחץ לא בריא?

דר' איתמר ידיד, מיגל מכון למחקר מדעי נגליל
דרווין לשרותינו - פיתוח אנזימים חדשים ליישומים תעשייתיים באמצעות כלים אבולוציונים

דר' לואע בשיר, החוג למדעי המזון, המכללה האקדמית תל-חי
שיטות לחיזוי אינטראקציות בין מזון לתרופות

14:45 - 15:00

הפסקת קפה

15:00 - 16:00

מושב סטודנטים

יו"ר מושב: דר' עינב קליגר, החוג למדעי המזון, המכללה האקדמית תל-חי

נגה שורץ-משולם, מנהלת תחום בריאות, תנובה
כשיצירתיות ואתגר נפגשים - על חשיבות שיתוף הפעולה בין האקדמיה לתעשייה

מצגות סטודנטים נבחרות

16:00 - 17:00

סיור במעבדות המזון ופיילוט פיתוח מוצרים