תוכנית

Download Program

17:00 - 17:15

התכנסות באולם זרנגין

17:15 - 18:30

מושב ראשון

ברכות ודברי פתיחה

בטרם לבנון – הערות על מנחם בגין במלחמות ישראל, מ-1948 עד 1973-
פרופ' אמיר גולדשטיין, המכללה האקדמית תל-חי

הילכו שניים יחדיו? 1982, לבנון - הדרך למלחמה -
ד"ר יגאל קיפניס, מחבר הספר

שלום הגליל והלאה - מבט מקריית שמונה -
גב' לאה ארליך - מנהלת ביה"ס תל-חי בקרית שמונה, חברת הוועד המנהל, המכללה האקדמית תל-חי

18:30 - 18:45

הפסקה

18:45 - 19:45

מושב מסכם

יו"ר : דר' ענת קדרון - המכללה האקדמית תל-חי

הממשלה במלחמת לבנון-
מר דן מרידור, סגן ראש הממשלה, שר האוצר, המשפטים והמודיעין ומזכיר הממשלה

הפעילות האווירית לקראת ובשל"ג כנגזרת מההתפתחות המדינית-
אלוף (מיל') דוד עברי – שגריר ישראל בארצות הברית, סגן הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר

ידיעה מודעות ודעה - תובנות מתהליך הכנת המלחמה בלבנון וביצועה -
אלוף (מיל') אורי שגיא - ראש אמ"ן, ראש צוות המשא ומתן עם סוריה ורח"ט מבצעים ב- 1982