תוכנית

Download Program

09:30 - 10:00

התכנסות וקפה

10:00 - 10:15

דברי פתיחה וברכות

ד"ר דלית שמחאי, ראש החוג לשירותי אנוש
פרופ' דורון לביא, דיקן הפקולטה למדעי חברה ורוח
10:15 - 11:30

הרצאת פתיחה

פרופ' אדם לפסטיין, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון.
"אתגר השינוי החינוכי - הצעה צנועה"
11:30 - 11:45

הפסקת קפה

11:45 - 13:15

מושב ראשון: "שינוי בארגוני חינוך – היבט מחקרי"

יו"ר המושב - ד"ר עירית ששון, המכללה האקדמית תל-חי

מר שי קציר, אוניברסיטת חיפה - "אקטיביזם חינוכי חרדי: דפוס מהפכני מול דפוס מתון"

ד"ר עביר ותד, דיקנית הפקולטה למדעים וראש תכנית הכשרת הנדסאים ומהנדסים להוראת מקצועות טכנולוגיים, אקדמיית אלקאסמי - "בחינת חשיבה חדשנית ותוצרי למידה בקורסים פתוחים מקוונים מרובי משתתפים MOOCs"

ד"ר עירית ששון, ראש החוג לחינוך, המכללה האקדמית תל-חי, מו'פ חינוך, מכון שמיר למחקר - "תהליכי שינוי פדגוגי בבתי הספר באמצעות RPP (Research Practice Partnership) "

13:15 - 14:15

ארוחת צהריים

14:15 - 15:30

מושב שני: "מיזוג ארגוני, הלכה למעשה"

מנחה המושב - פרופ' יובל דרור - המכללה האקדמית תל-חי

פרופ' יוסי מקורי, יו"ר הוות"ת, נשיא המכללה האקדמית תל-חי לשעבר.
גב' מדי אטיאס, סמנכ"ל משאבי אנוש, המכללה האקדמית תל-חי.
ד"ר איתן סימון, סגן נשיא קמפוס קצרין לחדשנות בחינוך והוראה.
ד"ר אלכסנדר זיבנברג, החוג לשירותי אנוש והחוג לחינוך, המכללה האקדמית תל-חי

"עמדות חברי סגל וסטודנטים ביחס לתהליך המיזוג בין המוסדות האקדמיים:
על הקשר בין תחושת ההתאמה לארגון ותחושת איום"