תוכנית

Download Program

14:30 - 15:00

התכנסות

15:00 - 15:15

ברכות

פרופ' יוסף מקורי - יו"ר הות"ת ונשיא המכללה לשעבר:
פרופ' סנאית תמיר, ממלאת מקום נשיא המכללה;
פרופ' דורון לביא, דיקן הפקולטה למח"ר, המכללה האקדמית תל חי:
מר יפתח בנבנשתי, מנכ"ל משאבים.
15:15 - 15:30

ברכות מרחבי העולם

15:30 - 16:30

Bread, Roses and Renewal in the Tachings of Professor Mooli Lahad

Dr. Alida Gersie, Pioneer and Senior Consultant in the Arts Therapies and Applied Arts
16:30 - 17:00

למולי באהבה

ד"ר דורית דרור הדר, ד"ר ענת הלר וצוות התכנית לתואר שני בדרמה תרפיה, המכללה האקדמית תל-חי
17:00 - 17:45

הפסקה

ההפסקה תשולב עם יצירה בהנחיית פרופ' שרון שניר וד"ר תמי גברון, התכנית לתואר שני בטיפול באמצעות אמנות, המכללה האקדמית תל חי.
17:45 - 19:00

תיאטרון מראות - מופע פלייבק - "סיפורים על מולי"

08:45 - 09:00

ברכות

פרופ' חיים גורן, המכללה האקדמית תל חי; ד"ר נואה ג'אבר-בדר, ממלאת מקום ראש עריית מעג'ר; גב' בלהה גבעוני, רכזת המכון לדרמה תרפיה לשעבר
09:00 - 09:30

מסע לארץ המראה: הסיפור כמבע של הנפש

פרופ' אדיר כהן , אוניברסיטת חיפה
09:30 - 10:30

מושב הרצאות ראשון - טראומה וחוסן

יו"ר המושב: ד"ר עפרה וולטר, ראש התוכנית לתואר שני בדרמה תרפיה, המכללה האקדמית תל חי

מקו החזית אל חזית הבית – הטראומה הנפשית במלחמה - פרופ' זהבה סלומון, ב"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל-אביב

מצוקה, החלמה וצמיחה" - מסע אישי-מקצועי - פרופ' רחלי דקל, בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר אילן
10:30 - 10:45

הפסקה

10:45 - 11:45

מושב הרצאות שני: שיטות טיפול והתערבות בהשראת רעיונותיו של פרופ' להד

יו"ר המושב: גב' גלילה אורן, התוכנית לתואר שני בדרמה תרפיה, המכללה אקדמית תל חי

מהטלסקופ אל המיקרוסקופ : זיהוי מרכיביו של המרחב הפנטסטי והניסיון לעשות בהם סדר - ד"ר נירה קפלנסקי, עו"ס ודרמה תרפיסטית, מנהלת קו הסיוע בנט"ל

מדמיון לשאלון: התפתחויות אחרונות במרחב המציאות הפנטסטית - ד"ר דורי רובינשטיין, מרכז משאבים והמכללה האקדמית תל חי

"מה עוזר כשקשה לי"- תכנית התערבות ומניעה לפיתוח חוסן בגיל הרך באמצעות בובות תיאטרון - גב' סמדר קופר-קיסרי, הקריה האקדמית אונו והמרכז לבובותרפיה יישומית
11:45 - 12:00

הרצאת נעילה

פרופ' מולי להד, המכללה האקדמית תל חי ונשיא משאבים