תוכנית

Download Program

16:00 - 17:00

התכנסות והצגת פוסטרים

חוקרי המכללה האקדמית תל-חי חוקרי מיג"ל - מכון למחקר מדעי בגליל סטודנטים מהחוג למדעי הסביבה תל-חי
17:00 - 17:15

ברכות ודברי פתיחה

פרופ' גיורא ריטבו - החוג למדעי הסביבה והחוג למדעי המים - המכללה האקדמית תל-חי, ראש המעבדה לכימיה פיסיקלית סביבתית במיג"ל - מכון למחקר מדעי בגליל
17:15 - 18:00

התחממות גלובלית והקשר למגמות הקצנה במזג האויר במאה ה- 21 עם התמקדות באזור הים התיכון וסביבותיו

פרופ' פנחס אלפרט - החוג לגאופיזיקה, בית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ ע"ש פורטר, הפקולטה למדעים מדויקים , אוניברסיטת תל-אביב
18:00 - 18:45

השפעת השמש על האקלים, ומשמעותה להבנת שינויי האקלים בעבר ובעתיד

פרופ' ניר שביב - מכון רקח לפיזיקה, הפקולטה למדעים האוניברסיטה העברית בירושלים
18:45 - 19:45

דיון פתוח בהשתתפות הקהל