תוכנית

Download Program

תכנית הכנס לפי מושבים:
14:30 - 16:00

מושב 1 - מושב מקוון

אתרים תת-קרקעיים נסתרים באתרים ארכיאולוגיים גלויים
יו"ר פרופ' ינון שבטיאל

חפירה בצל קורונה: דיווח ראשוני על חפירות תל אבו שושה/ גבע פיליפי
ד"ר אבנר אקר, אוניברסיטת בר אילן 


מערכת המסתור בגבע פרשים (משמר העמק) מערכת מסתור יהודית (?) ביישוב נכרי (!)
פרופ ינון שבטיאל, המכללה האקדמית צפת

חפירות בית שערים, סיכום העונות הראשונות של חשיפת העיר ועולמה התת קרקעי
גב' רונה אביסף, הטכניון 

נתכנסו רבותינו לאושה" – האם מצאנו את מקום מושב הסנהדרין

מר יאיר עמיצור, רשות העתיקות
 

קישור לזום:  https://telhai-ac-il.zoom.us/j/5075546472

14:30 - 16:00

מושב 2 - מושב מקוון

 דילמות ותהליכים בתכנון וניהול שטחים
יו"ר ד"ר אמיר פרלברג

מסקר לתכנון – תוכנית-אב לשטחים פתוחים (בהדגמה על מועצה אזורית הגלבוע)
איתי אושינסקי, ליגמ - פרויקטים סביבתיים, 
דילמות בהתוויית מסדרונות אקולוגיים במחוז צפון, לירז כברה
לירז כברה-לייקין, מכון דש"א,  אוניברסיטת תל אביב, 
אתגרים בפיתוח מרעה עיזים בגליל
ד"ר לירון אמדור, מכון דש"א, אוניברסיטת תל אביב
הטמעת עקרונות אקולוגיים בגידול אבוקדו במטעי מילופרי – מה כבר קרה ומה צריך עדיין לקרות? 
אביב אבישר, מכון דש"א,  אוניברסיטת תל אביב, 
 

קישור לזום: https://telhai-ac-il.zoom.us/j/88590725317

16:00 - 16:30

הפסקה

16:15 - 18:00

מושב 1 - מושב מקוון

טבריה עיר עם חומה (?) והמעשים רבים בה
יו"ר ד"ר אסף זלצר

תפקיד חומת טבריה - מבט היסטורי ועכשווי

ד"ר שלי-אן פלג, אוניברסיטת חיפה
מוועד יהודי טבריה לוועד הקהילה העברית בטבריה – בין המשכיות למשבר
ד"ר אסתי ינקלביץ,  אוניברסיטת חיפה, 
"כי מלבד האויר והמרחץ מה יש לנו פה?" - התיירות בטבריה היהודית בתקופת המנדט
גיל הרן, ד"ר אסף זלצר , אוניברסיטה חיפה, 

 

קישור לזום:  https://telhai-ac-il.zoom.us/j/5075546472

16:15 - 18:00

מושב 2 - מושב מקוון

מושב המחלקה ללימודי א"י באקדמית כנרת
יו"ר פרופ' מרדכי אביעם


הגליל העליון בתקופה הפרסית: קולוניה פניקית קרוב לבית?

ד"ר חיה כץ, המכללה האקדמית כנרת

סקר מפת שומרה: מסקנות עיקריות בתום מחקר רב שנים

ד"ר דינה שלם  המכללה האקדמית כנרת

 הכפרים הסמויים מהעין

פרופ' מרדכי אביעם, המכללה האקדמית כנרת 

קישור לזום: https://telhai-ac-il.zoom.us/j/88590725317

18:00 - 18:30

הפסקה

18:30 - 20:00

מושב חגיגי- מתקיים בקמפוס ומשודר בזום

ברכות

חיים וייצמן – האב המייסד' – ערב לכבוד הביוגרפיה על המנהיג הציוני ונשיא המדינה הראשון, שנכתבה על-ידי מוטי גולני ויהודה ריינהרץ.
יו"ר גיורא גודמן, המכללה האקדמית כנרת
הרצאת פתיחה: ד"ר גיורא גודמן, המכללה האקדמית כנרת: 'כפר הנשיא: מורשת חיים וייצמן בקיבוץ הקרוי על שמו'.
הרצאה מרכזית: פרופ' מוטי גולני – כותרת – וייצמן בחניתה, 1938 - אירוע קטן, משמעות גדולה

אודיטוריום זרנגין
קישור לזום: https://telhai-ac-il.zoom.us/j/88590725317

12:30 - 14:00

מושב 1 - מושב מקוון

מושב דוקטורנטים ללימודי גליל
יו"ר פרופ' חיים גורן
תופעת קברי צדיקים - מקרו ומיקרו
חיים שלזינגר, אוניברסיטת בר-אילן , 
אומנויות הסלע בדולמני הגליל והגולן - תגליות חדשות
אורי ברגר, רשות העתיקות, אוניברסיטת חיפה, 
אהבה וקוץ בה' – הממד המגדרי ביחסי יהודים וערבים בארץ ישראל המנדטורית: קשרים רומנטיים בין נשים יהודיות וגברים ערבים
עידית ארז, אוניברסיטת חיפה, 

קישור לזום: https://telhai-ac-il.zoom.us/j/5075546472

12:30 - 14:00

מושב 2 - מושב מקוון

ניטור המערכת האקולוגית של אגמון החולה: הידרוכימיה, צמחיה, אצות, עגורים
יו"ר ד"ר אסף חן

   ניטור ארוך טווח בפרויקט החולה - בחינה רב שנתית (2008 - 2018)
ד"ר עידן ברנע, מיגל – מכון למחקר מדעי בגליל, ואגף שימור סביבה וטבע , החברה להגנת הטבע.
  השפעה של העגור האפור על המצב הטרופי של אגמון החולה
פרופ' איגי (מיכאל) ליטאור המכללה האקדמית תל-חי, ומיגל – מכון למחקר מדעי בגליל.
האם העגורים יגרמו להעתרה באגמון החולה? ניתוח משוואות מבניות בדגש על הביוגאוכימיה של זרחן.
מר שחר רגב, , המכללה האקדמית תל-חי, מיגל – מכון למחקר מדעי בגליל
  שימוש בכלים של חישה מרחוק לצורך הערכת מספר העגורים החורפים בעמק החולה
ד"ר אסף חן,  מיגל- מכון למחקר מדעי בגליל
   
 
קישור לזום: https://telhai-ac-il.zoom.us/j/88590725317

14:00 - 14:30

הפסקה

14:30 - 16:00

מושב 1 - מושב מקוון

לצאת ממגדל השמש: שינויים בקהילת הדרוזים של הגולן בעקבות למלחמת האזרחים בסוריה

יו"ר: ד"ר יסמין ברזילי-שחם, המכללה האקדמית תל חי ומכון שמיר

החברה הערבית והקהילה הדרוזית בגולן: מגמות חדשות לאור "האביב הערבי
ד"ר יוסרי ח'יזראן,  המרכז האקדמי שלם 
חוויותיהן של נשים דרוזיות הלומדות בחו"ל
גב' עביר איוב,  
פרגמטיזם לנוכח מגבלות: שילובם של הדרוזים תושבי הגולן במוסדות אקדמיים ישראלים
ד"ר אור לוונטל,  , המכללה האקדמית תל חי


קישור לזום: https://telhai-ac-il.zoom.us/j/5075546472

14:30 - 16:00

מושב 2- מושב מקוון

סוגיות מרכזיות בשמירת טבע בגליל העליון ובגולן
יו"ר ד"ר עידן ברנע

סקירת הסוגיות הבוערות בשמירת טבע וסביבה בגליל ובגולן
מר לירון שפירא, החברה להגנת הטבע, 
חסמים הידרו-ביולוגים במערכת הירדן העליונה
גב' יפעת ארצי, רשות הטבע והגנים, 
ספירות צבאים בצפון ישראל: מה למדנו עד כה?
ד"ר עמית דולב, רשות הטבע והגנים 

סוגיית חיבור אזור מעלה הכינרת למפעל המים הארצי בעידן של שינוי אקלים

ד"ר עידן ברנע, החברה להגנת הטבע
 


קישור לזום: https://telhai-ac-il.zoom.us/j/88590725317

16:00 - 16:15

הפסקה

16:15 - 18:00

מושב 1 - מושב מקוון

מרכז מחקר החולה (HCR) בשיתוף המכללה האקדמית תל חי וקק"ל
יו"ר ד"ר יוני וורטמן

מערך תיעוד וניתוח התנהגות בעלי חיים מעופפים בעזרת מכ"ם, אקוסטיקה ולמידת מכונה
מר יובל וורבר, אוניברסיטת חיפה 
העשב הפולש שלשי רגלני בעמק החולה - ביולוגיה והדברה
ד"ר יעקב גולדווסר, מרכז חקלאי העמק

קומפלקס תתי המינים של השלדג לבן החזה, חלון לתהליכים אבולוציוניים
גב' רימון לוין, המכללה האקדמית תל חי

נוצות, קרקע, מים ומה שביניהם, נוצות השלדג לבן החזה כביו-אינדיקטור

מר אייל חיים, המכללה האקדמית תל חי

תוכנית החלוקה - מהם המנגנונים התורמים לחלוקה מרחבית בין מושבות שכנות של עטלפי פירות?

מר עמנואל לוריא, המכללה האקדמית תל חי

קישור לזום: https://telhai-ac-il.zoom.us/j/5075546472

16:15 - 18:00

מושב 2 - מושב מקוון

ארכאולוגיה גלילית
יו"ר פרופ' דורון לביא
ד"ר מיכאל אזבנד, המכללה האקדמית תל-חי
האופי של היישוב הגולן בתקופה הממלוכית בהשוואה לתקופה הרומית-ביזנטית
רון לביא ופרופסור עדי ארליך, אוניברסיטת חיפה, 
חפירות מתחם המערה בשמורת הטבע נחל חרמון – בניאס
ד"ר אלה בין, פרופסור יואל רק, ד"ר אלון ברש ביה"ס לרפואה בצפת, אוניברסיטת בר-אילן, 
תרומתו של השלד של התינוק ממערת עמוד (עמוד 7) להבנת ההבדלים בנשימה בין האדם המודרני והניאנדרטל
פרופסור גונן שרון, המכללה האקדמית תל-חי
בחיפוש אחרי האתר האבוד – הניסיונות לאתר מחדש את האתר האשלי במעיין ברוך


קישור לזום: https://telhai-ac-il.zoom.us/j/88590725317

18:00 - 18:30

הפסקה

18:30 - 20:00

מושב חגיגי - מושב מקוון

מייבוש החולה ועד ימי קורנה: 70 שנות תמורה ביחס לסביבה בישראל – ערב לכבוד ספרה של מיה דואני 'האגם הנעלם'.

יו"ר: פרופ' רקפת סלע-שפי, אוניברסיטת תל-אביב

 

'תמורות בסוגיית השמירה על הטבע בישראל'.

פרופ' ערן פייטלסון, האוניברסיטה העברית

ההיסטוריה הסביבתית נמצאת בפרטים – מהחולה למקרים נוספים'
ד"ר אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה

 האגם הנעלם והקולות הנאלמים – טבע, נשים, ילידים
ד"ר עדנה גורני ,אוניברסיטת חיפה

קישור לזום: https://telhai-ac-il.zoom.us/j/88590725317

12:30 - 14:00

מושב 1 - מתקיים בקמפוס ומשודר בזום

גידול דבורים – אתגרים וחידושים

יו"ר ד"ר טלי גולדברג

מלכות הגליל - הסוד בגידול מלכות דבורים

גב' נגה ראובן, מכוורת "פרחי הגליל"
חסינות חברתית - איך הדבורים שומרות על בריאות המושבה?
ד"ר מוקי נגרי, מכון שמיר
נזקי ריסוסים לכוורות בגליל והערכת מקורות הנזק
ד"ר אהד אפיק, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), משרד החקלאות


אודיטורים זרנגין
קישור לזום: https://telhai-ac-il.zoom.us/j/5075546472

12:30 - 14:00

מושב 2 - מתקיים בקמפוס ומשודר בזום

מעמדם ואיכות חייהם של הערבים בגליל
יו"ר דיאנא סעדי

 

 אין כמו בבית? ההשפעות הפיזיולוגיות והפסיכולוגיות של יציאה החוצה מהסביבה הביתית המקורה לסביבות עירוניות, ניסוי שדה על נשים משתי קבוצות אתניות

ד"ר דיאנא סעדי, אוניברסיטת תל אביב

העקה החברתית שנשים ערביות ויהודיות צוברות בגין היחסים הבין אתניים 
פרופסור יצחק שנל, החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל אביב, 


גישה חדשה להבנת ההשתלבות מול ההתבדלות של קבוצות מיעוט במרחב החברתי: שלוש קהילות של האוכלוסייה ערבים בערים מעורבות 
ד"ר אחמד דיאב,  אוניברסיטת תל אביב

מטרד הרעש מהמפעלים ובתי המלאכה באזורי מגורים ביישובים ערביים
ד"ר נועמאן גנאים, אוניברסיטת בר אילן

כיתה 2103
קישור לזום: https://telhai-ac-il.zoom.us/j/88590725317

14:00 - 14:30

הפסקה

14:30 - 16:00

מושב 1 - מתקיים בקמפוס ומשודר בזום

עגורים בעמק החולה: ברכה או תקלה?
יו"ר פרופ' משה גופן

צפרות וציפורים בישראל – ברכה או תקלה?
פרופ' יוסי לשם, בית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב


עגורים בעמק החולה (1988-2020): ברכה או תקלה?
ד"ר דן אלון, אגף שימור סביבה וטבע

 תפעול פרויקט העגורים
עופר ברנע, מנכ"ל החברה לחקלאות גליל עליון
האם נוכחות עגורים בעמק החולה משפיעה על איכות המים באגמון-חולה ובכנרת?
פרופ' משה גופן, מיגל – מכון למחקר מדעי בגליל

אודיטוריום זרנגין
קישור לזום: https://telhai-ac-il.zoom.us/j/5075546472

14:30 - 16:00

מושב 2 - מתקיים בקמפוס ומשודר בזום

הפריפריה הגלילית: משאב או נטל?
יו"ר ד"ר אודי כרמי

בירנית בין ספר ופריפריה
ענת קדרון, המכללה האקדמית תל חי 
"היו נכונים למערכה גדולה ועצומה על מנוחת קדמונים": חלקה של עיר פריפריאלית במאבק הארצי על קברים עתיקים 
קרן לוי, המכללה האקדמית תל חי
ספורט בפריפריה: גאווה, חינוך וערכים
ד"ר אור לונטל, המכללה האקדמית תל חי
ללא מרחב וזמן,  סטודנטים לומדים מרחוק - מקרה המבחן במכללת אוהלו להכשרת מורים בפריפריה הצפונית
ד"ר יונית ניסים, ד"ר איתן סימון, המכללה האקדמית תל חי


כיתה 2103
קישור לזום: https://telhai-ac-il.zoom.us/j/88590725317

16:00 - 16:30

הפסקה

16:30 - 18:00

מושב 1 - מתקיים בקמפוס ומשודר בזום

דתות בגליל: מבט היסטורי ותיאולוגי, מושב בארגון מרכז תל חי לחקר דתות
יו"ר ד"ר סופיה כץ, המכללה האקדמית תל חי

 

בעקבות האנטי-כריסטוס בגליל: על משיח ואנטי-משיח בראי הפולמוס היהודי-נוצרי בגליל בשלהי העת העתיקה 

ד'ר חגי דביר, רשות הטבע והגנים, 
ממצודה צלבנית למעוז אסלאמי: הסולטאן ביברס, ייסוד צפת ואיסלום הגליל בתקופה הממלוכית
ד''ר אור אמיר, האוניברסיטה העברית, 
Negotiating Jewish-Christian Relations in Israel: The Neocatechumenal Way in Galilee
ד''ר פיידרה שפירו, המכללה האקדמית תל-חי

כיתה 2103
קישור לזום: https://telhai-ac-il.zoom.us/j/5075546472

16:30 - 18:00

מושב 2 - מתקיים בקמפוס ומשודר בזום

מושב לזכרו של מייק לבנה ז"ל
עכו והגליל המערבי כמרחב מעורב, 1960-1930
יו"ר המושב פרופ' מוסטפא עבאסי

השפעת תנאי הסביבה על יחסה של התנועה הציונית לערים המעורבות: המקרה של עכו
ד"ר ענת קדרון, המכללה האקדמית תל חי
לידתה של עירייה מעורבת במדינת ישראל: המקרה של עכו
ד"ר נדב היידקר, חוקר עצמאי, 
בין אל-בצה הפלסטינית לשלומי הישראלית: סיפורו של מקום בין שנות ה-40 לשנות ה-50
גב' לילי אילן, האוניברסיטה העברית 


אודיטוריום זרנגין

קישור לזום: https://telhai-ac-il.zoom.us/j/88590725317

18:00 - 18:30

הפסקה

18:30 - 20:00

מושב חגיגי - מתקיים בקמפוס ומשודר גם בזום

ברכות: פרופ' יוסף מקורי , נשיא המכללה האקדמית תל חי

הענקת מלגות מטעם המכון לחקר הציונות וההתיישבות של קק"ל במעמד: ד"ר מוטי פרידמן, מנהל המכון, ד"ר דורון מרקל, המדען הראשי של קק"ל 

 

גילוי הגליל על-ידי חוקרים ומדענים במאה ה-19 הארוכה, לכבוד ספרו של חיים גורן: The loss of a minute is just so much loss of life: Edward Robinson and Eli Smith in the Holy Land

יו"ר פרופ' גדעון ביגר, אוניברסיטת תל אביב

 הגליל במפתו של אדריכום 1590 
פרופ' ריכב (בוני) רובין, האוניברסיטה העברית ויד בן צבי

ארץ של קודש וחולי: ארץ ישראל, תחלואיה ורופאיה במאה ה-תשע עשרה
פרופ' ערן דולב, אוניברסיטת תל-אביב והמכללה האקדמית תל-חי

מדוע לא עלה בידי רובינסון וסמית' להגיע לעמק החולה ב-1838?
פרופ' חיים גורן, המכללה האקדמית תל-חי


אודיטוריום זרנגין


קישור לזום: https://telhai-ac-il.zoom.us/j/88590725317

13:00 - 14:00

מושב 1 - מושב מקוון

תפקיד ההתיישבות בעיצוב הטרטוריה במזרח הגליל העליון

יו"ר המושב ד"ר אלון מרגלית

הקרב על משמר הירדן, יוני , 1948, מבט מעיני המגינים דרך תרשימי האצ"ל

ד"ר אלון מרגלית, המכללה האקדמית תל-חי

נחמן אלכסנדרון ומקומו בעיצוב המפה היישובית באזור אצבע הגליל בין השנים 1939-1949.

מר שלום טרמצי, המכללה האקדמית תל-חי

קישור לזום:

https://telhai-ac-il.zoom.us/j/5075546472

14:00 - 14:30

הפסקה

14:30 - 16:00

מושב 1 - מושב מקוון

שושבינים ישראלים-יהודים וקדושה נוצרית במרחבי הגליל – מבט השוואתי

יו"ר פרופ' דורון בר

הספסלים המכושפים" בכורסי – מממצא ארכיאולוגי ומורשת נוצרית לאגדה אורבנית ושיח שמאני ופסיאודו-מדעי

ד"ר מריאנה רוח- מדבר שפירא, המכללה האקדמית צפת

קידוש מרחב נוצרי על ידי שושביני קדושה יהודיים – המקרה של אתרי הטבילה בגליל ובעמק הירדן

ד"ר ליאור חן, רשות הטבע והגנים

בעקבות ישוע בגליל – יזמות ליצירת שבילי לכת צליינים תיירותיים במרחב הקדוש

גב' קרן לויזון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,

 

 

קישור לזום: https://telhai-ac-il.zoom.us/j/5075546472

 

14:30 - 16:00

מושב 2 - מושב מקוון

חינוך לטבע – חינוך מדעי, חינוך סביבתי ומדע אזרחי נפגשים בגולן

יו"ר ד"ר ורד נאור

גינת בר  - עוגן לתהליכים חינוכיים בבית הספר

דר' מרסדס אדרי, מכון שמיר למחקר
כשטבע וכיתה נפגשים
איתן שמשוביץ, אולפנת קצרין,
חקר מגוון ביולוגי בבתי גידול לחים בדרום הגולן בעזרת מדע אזרחי בבית הספר
אלאור לוי, יחידה סביבתית מועצה איזורית גולן,
הקורונה לא עוצרת את החקר: חקר תלמידים מקוון של חיות הבר באמצעות מצלמות בשידור חי
דר' מוטי צ'רטר, מכון שמיר למחקר ואוניברסיטת חיפה

קישור לזום: https://telhai-ac-il.zoom.us/j/88590725317

 

16:00 - 16:15

הפסקה

16:15 - 18:00

מושב 1 - מושב מקוון

רפורמות, שינויים וחדשנות בחינוך  - חקרי מקרה גליליים 

יו"ר פרופ' יובל דרור

 

המאפיינים הפדגוגיים החדשניים בכיתות היסוד ב'בית ספר יער' במועצה האזורית מרום הגליל

טליה מרציאנו ושני רוסו, המכללה האקדמית תל-חי
מהוראה מותאמת לפדגוגיה מוטת עתיד - התפתחות התפיסה הפדגוגית בבית הספר 'יסודי משגב'
עדי חיים, אורלי וצר-עזריה, המכללה האקדמית תל-חי
בית הספר החרדי 'גנזי המלך' בצפת - המעבר למעמד ממלכתי-חרדי (ממ"ח)
יוסי אלימלך, דוד ביטון, המכללה האקדמית תל-חי

קישור לזום: https://telhai-ac-il.zoom.us/j/5075546472

 

16:15 - 18:00

מושב 2 - מושב מקוון

החיפוש אחרי איכות חיים ורווחה אישית : מחקרים מהגליל

יו"ר ד"ר יונתן קסלר

דר׳ עפרה ולטר, המכללה האקדמית תל חי  
פרופ׳ מוריס אליאס, אוניברסיטת רטגרס,
שביעות רצון מהחיים בקרב בוגרים צעירם: התפקיד של אינטליגנציה רגשית ואינטליגנציה רוחנית
דר׳ עפרה ולטר, המכללה האקדמית תל חי ,
דר׳ בתאל חזן-לירן ,המכללה האקדמית תל חי,
מה יכול לתרום לסטודנטים בהתמודדות עם נגיף הקורונה,? התרומה של הון אנושי, חמלה, רוחניות לתפיסת הרווחה האישית 
ד"ר נירית קרני, המכללה האקדמית תל חי, ד"ר רן נוימן, המכללה האקדמית צפת ,

תרומתה של תכנית התערבות המבוססת על "מעגל ההפנמה" להתמודדות עם אלימות מילולית ולשיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים במסגרות דיור חוץ ביתיות
 

קישור לזום: https://telhai-ac-il.zoom.us/j/88590725317

 

18:00 - 18:30

הפסקה

18:30 - 20:00

מושב מסכם - יתקיים בקמפוס וישודר בזום

חלוקת פרס לעבודת מאסטר מצטיינת ע"ש יהבי שגיב ז"ל

 מושב הוליווד בגליל 

יו"ר פרופ'  אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה

קירק דאגלס בחניתה ואקרית: שואה, קיבוץ ונכבה בסרט ההוליוודי 'עושה הלהטים' (1953)

ד"ר גיורא גודמן , המכללה האקדמית כנרת 

אקסודוס וכלא עכו: מקומו של הסרט במאבק על הזיכרון הקולקטיבי הישראלי

פרופ' אמיר גולדשטיין ,המכללה האקדמי תת-חי 

 

אודיטוריום זרנגין

קישור לזום: https://telhai-ac-il.zoom.us/j/88590725317