תוכנית הכנס

Download Program

08:45 - 09:15

התכנסות

09:15 - 09:45

דברי פתיחה וברכות

09:45 - 10:00

הפסקת קפה

10:00 - 12:00

מושב ראשון: לזכרו של הקרטוגרף נחמן אלכסנדרון - התיישבות בארץ ישראל בשנות ה-1930-1940

יו"ר - פרופ' (אמריטוס) חיים גורן

דברי פתיחה – מר' עמיעד אלכסנדרון

מר' שלום טרמצי – נחמן אלכסנדרון ומקומו בעיצוב המפה היישובית באזור אצבע הגליל 1939--1947

פרופ' מוסטפא עבאסי – תמורות בכפרים הערבים בחוף הגליל המערבי בימי המנדט

פרופ' ארנון גולן – מפלישה לחורב: יצירתה של רצועת עזה במלחמת 1948

12:00 - 13:00

הפסקת צהרים וסיורים בחדר המפות

13:00 - 14:45

מושב שני: המיפוי פנים רבות לו - מיפוי מהמאה ה-19 ועד היום

יו"ר - פרופ' גונן שרון

פרופ' חיים בן-דוד – תרומת המפות ההיסטוריות למחקר הדרכים העתיקות באדום ובמואב

ד"ר גד שפר – השינויים ההיסטוריים בשטחים הפתוחים בתוך העיר העתיקה בירושלים במהלך 180 השנים האחרונות

מר רותם אלינסון - קשר שבין גורם המסלע למיקום יישובים בתקופת המנדט

14:45 - 15:00

הפסקת קפה

15:00 - 16:15

מושב שלישי: מיפוי ומפות - עמק החולה

יו"ר - ד"ר זאביק גרינברג

ד"ר מיה דואני – הפער בין תיעוד כרטוגרפי לבין עיצוב הזיכרון על ייבוש החולה

פרופ' (אמריטוס) חיים גורן – ו"פ לינץ' והמשלחת האמריקאית לחקר הירדן וים המלח בעמק החולה, יוני 1848

ד"ר אלון מרגלית - התכנית העות'מאנית להבראת עמק החולה וגלגוליה עד לרכישת הזיכיון