פוסט-טראומה ופסיכוזה – מבט חדש על תגובות לטראומות קיצון

האם טראומה קשה וממושכת יכולה להוביל לא רק לפוסט-טראומה אלא לגרום גם לפסיכוזה? האם ההשלכות ארוכות הטווח של טראומת קיצון מרחיקות לכת עד כדי שהן נעשות אתגר לטיפול יעיל בהן כיום?

העמדה המתגוננת מחד גיסא והפטרונית מאידך גיסא בוחרת להתייחס לפוסט-טראומה כאל סינדרום רב ממדי, ובה בעת מתאמצת להבדילו מסינדרום המערב גם פסיכוזה. על הרקע הזה אנו מבקשים לשאול, היכן עובר הקו הדק בין פוסט-טראומה לפסיכוזה? מדובר בשאלות בוערות שכן הניסיון לצמצם את ההשלכות של טראומה קשה וממושכת להפרעה לתגובה פוסט-טראומטית גרידא או אפילו לפוסט-טראומה מורכבת (עיקשת) אינו תמיד מתיישב עם הממצאים העולים מן השדה. אכן, הקושי הממשי לטפל בנפגעי טראומות קשות ומתמשכות, מראה (שוב ושוב) שיש צורך בחשיבה מחדש על התגובות האפשריות לטראומת קיצון ועל ההתמודדות איתן.

בכנס זה נעסוק אפוא בטראומות קיצון, בנקודות ההשקה שלהן לפסיכוזה ובהשלכותיהן מרחיקות הלכת על נפש האדם. בנוסף ננסה לבחון את הדרכים הקיימות להתמודד עמן.

מארגנים: יוחאי עתריה, מולי להד, עומר הורוביץ'

הרשמה מוקדמת (עד ה- 31.8.19):  דמי השתתפות ליום אחד: 125 ש"ח  /  דמי השתתפות ליומיים: 200 ש"ח

הרשמה מאוחרת (מ ה- 1.9.19): דמי השתתפות ליום אחד: 150 ש"ח  /  דמי השתתפות ליומיים: 250 ש"ח

■   הרשמה לכנס: bit.ly/post-trauma-th19  

 

ביטול ההרשמה עד ה 8 לספטמבר - החזר דמי הרישום מלא. לאחר תאריך זה לא יוחזרו דמי הרישום והמשתתף יחוייב לשלם את מלוא דמי ההשתתפות.