סדנת הקרן הישראלית למדע

חוק וסדר: המעמד של סדירויות בטבע לפני המהפכה המדעית

הרעיון על פיו כדי להבין את הטבע יש לנסח את החוקים על פיהם הוא מתנהל הפך למקובל במאה ה-17. כיצד המשיגו הוגים את הסדר בטבע לפני תקופה זו?  ובאיזו מידה נקשרו ההסברים שלהם לחוקיות בטבע?

הסדנה תעסוק בהבדלים בין תפיסת סדר המתבססת על חוקים לבין תפיסת סדר המתבססת על עקרונות אחרים. נחפש ונבחן צורות הסבר שונות לאחדות, לרגולריות ולסדר בטבע, וכן דוגמאות מוקדמות להופעה של המושג  של חוק טבע. ההרצאות ייתמקדו בחלקן במושגי החוק והסדר אצל הוגה או מסורת ספציפית בתקופה הקדם-מודרנית, ובחלקן בהשוואה בין מושגי הסדר המודרניים לאלה שקדמו להם.

תכנית מלאה באתר האנגלית.