מבט ארגוני על הטמעת שינויים במוסדות חינוך

שינוי עשוי להיות אירוע מרכזי בחיי ארגונים ובחיי האנשים המעורבים בהם.  יכולתם של ארגונים להוביל שינוי באופן שיצעיד אותם לעבר מימוש מטרותיהם היא סוגיה בעלת משמעות לחוקרי ארגונים ולעומדים בראשם.

הובלת שינוי משמעותי היא מורכבת תמיד אך כשמדובר בארגונים וותיקים, ממוסדים ויציבים היא מורכבת במיוחד. ניתוח תהליכי שינוי בארגונים עשוי להתמקד בהיבטים פנים-ארגוניים ובמשתנים והיבטים חוץ ארגוניים כאחד.

המקרה של שינוי בארגוני חינוך הוא דוגמא טובה לכך לאור הדרישה ההולכת וגוברת ממערכות חינוך להתאמה למאפיינים ולמיומנויות הנדרשות במאה ה-21.  יום העיון מהווה הזדמנות לשיח אקדמי בנושא זה עבור סגל אקדמי וסטודנטים.

הכניסה לכנס בהצגת תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית בתוקף

הכנס פתוח לחוקרים וסטודנטים