כנס תפקודי ניהול ולמידה

תפקודי ניהול הם מערכת של מיומנויות מטא-קוגניטיביות שנחקרות בהקשר ללקויות למידה, שיקום, טיפול פסיכולוגי, ניהול וארגון מערכות חינוך. 

הכנס יעסוק בתיאוריה, מחקר ופרטיקה טיפולית  - בנושא תפקודי ניהול ולמידה.

הנכס מתקיים ביום חמישי ה- 26.12.2019 . תכנית הכנס תפורסם בקרוב.

ועדה מדעית: דר' שי מנשה ודר' גיל מאור