כנס תפקודי ניהול ולמידה

תפקודי ניהול הם מערכת של מיומנויות מטא-קוגניטיביות שנחקרות בהקשר ללקויות למידה, שיקום, טיפול פסיכולוגי, ניהול וארגון מערכות חינוך. 

הכנס יעסוק בתיאוריה, מחקר ופרטיקה טיפולית  - בנושא תפקודי ניהול ולמידה.

הכנס אינו כרוך בתשלום אבל נדרשת הרשמה מראש בקישור:    bit.ly/edu-mng-th19   

ועדה מדעית: דר' שי מנשה ודר' גיל מאור