כנס פניו של עולם העבודה העתידי

כנס פניו של עולם העבודה העתידי

עולם העבודה שינה את פניו ועתיד לעשות כך ביתר שאת בעתיד.

תנאים סביבתיים משתנים כמו הגירה המונית, גלובליזציה ודה-גלובליזציה, הופעתם של גופי סייבר ומגפת ה- COVID-19 , מובילים לשינוי באופן שבו העבודה
מתבצעת, במבנה הארגונים ובמאפייני המשאב האנושי. השינויים הללו מאתגרים את עולם העבודה ומובילים לצורך גובר והולך בנו כמומחים להתנהגות ארגונית.

הכנס יהווה במה המשלבת:

1. חשיפת חזית הידע העדכני בתחום.

2. שיתוף פעולה עם העמותה המובילה של היועצים הארגוניים בישראל (פ.א.י).

3. שיתוף קהילת העסקים/יזמים גליל וגולן.

4. השתתפות פעילה של הסטודנטים.

 

הקהל הרחב