כנס מדריכים שנתי תשע"ו

דיאלוג מצמיח עם דור המסכים

מדריכי הסטודנטים במכללה, שרובם אנשי מקצוע ותיקים, חשים כי העבודה מול הסטודנטים הצעירים איננה כתמול שלשום. תחושה זו מלווה אנשי מקצוע רבים בעולם, אשר הפער הבין- דורי בינם לדור הצעיר מתבטא בדפוסים שונים של התייחסות למשימה בכלל, יחסים בין אישיים, יכולות למידה, מוטיבציה ועוד. בהרצאה זו ננסה לאפיין את דור הסטודנטים העכשווי ובנוסף, להתייחס ספציפית לשאלות וסוגיות בעבודה שיועלו על ידי המדריכים במטרה לגבש פרקטיקה יעילה לעבודה מול הסטודנטים.