כנס יזמות באצבע הגליל

ועדה מארגנת: פרופ' אלי גימון, מירה הרשקוביץ