כנס חדשנות בשירותי אנוש

הכנס יערך ביום חמישי ה- 8 למרץ 2018.

הכנס פתוח לקהל אקדמי ולסטודנטים בחוג לשירותי אנוש.

ועדה אקדמית: דר' ענת רביב, דר' אלכס זיבנברג, דר' מרגלית שחר, דר' זאביק גרינברג