כנס חדשנות בענף המזון - טכנולוגיה פוגשת בריאות

כנס ה- 4 "חדשנות בענף המזון - טכנולוגיה פוגשת בריאות"

•מחקרים חדשניים בתחום המזון - טכנולוגיה פוגשת בריאות
•שיתופי פעולה בין האקדמיה לתעשייה - פיתוח מוצרים, מחקרים
•הצגת מיזמי Food-Tech
•הקמת מכון המזון - מעבדת הפיילוט כשלב א'
•פיתוחי המוצרים של סטודנטים שנה ג'