כנס המים ה- 8 ע"ש איתן גדליזון ז"ל

כנס המים ה- 8 ע"ש איתן גדליזון יתקיים ביום ה' 03 ביוני 2021 

בין נושאי הכנס:

  • היבטים ביוטכנולוגים וסביבתיים של השבה והתפלת מים
  • מגמות במשק המים בצפון בישראל

וועדה מדעית: ד"ר אורן רייכמן, ד"ר איריס זהר, פרופ' חסן עזיאזה, ד"ר יותם גונן