כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית ה- 61 תשפ"ב, משמעות המרחק והמרחב

Download Program

09:00 - 10:00

התכנסות והרשמה

בנין 2 , אודיטוריום זרנגין , קמפוס לואן (מזרח)
10:00 - 11:30

מושב א'

יתקיימו 10 מושבים מקבילים - להלן הפירוט:
10:00 - 11:30

אקלים והסתגלות לשינויי אקלים מהרמה האזורית ועד העיר

יו"ר - פרופ' עודד פוצ'טר-
כיתה 2204
10:00 - 11:30

גיאוגרפיה וחקלאות

יו"ר - פרופ' מרטין גולדווי-
כיתה 2203
10:00 - 11:30

תיירות וסביבה פיזית וחברתית

יו"ר - פרופ' יניב פוריה-
כיתה 2103
10:00 - 11:30

היבטים מרחביים של הגירה - 1

יו"ר - ד"ר ניר כהן-
כיתה 2105
10:00 - 11:30

בין חירום לשיקום: היערכות ל"תקופת הדמדומים" אחרי רעידת אדמה הרסנית

יו"ר - פרופ' דבורה שמואלי-
כיתה 2108
10:00 - 11:30

שולחן עגול מרחב כפרי

יו"ר - עו"ד דודו קוכמן-
כיתה 2104
10:00 - 11:30

חינוך וגיאוגרפיה 1

יו"ר - מר אלי דורי-
אודיטוריום זרנגין
10:00 - 11:30

נכסי מורשת תרבות במרחב הכפרי פריפריאלי - זיכרון, שימור והשמשה

יו"ר - פרופ' עירית עמית-
כיתה 2102
10:00 - 11:30

לקראת ג'נטריפקציה דתית

יו"ר -פרופ' נמרוד לוז-
כיתה 2106
10:00 - 11:30

שימוש במיקור המונים

יו"ר - מר רתם אלינסון-
כיתה 2107
10:00 - 11:30

סיור בחדר המפות - בניין הספריה

ד"ר אלון מרגלית ומר שלום טרמצ'י
11:30 - 12:00

הפסקה

12:00 - 13:30

מושב ב'

יתקיימו 10 מושבים מקבילים - להלן הפירוט:
12:00 - 13:30

מפליאו-אקלים לאקלים אזורנו

יו"ר - פרופ' הדס סערוני -
כיתה 2204
12:00 - 13:30

ייעור וסביבה - מחקרים חדשים של קק"ל

יו"ר - ד"ר עמרי בונה -
כיתה 2203
12:00 - 13:30

תיירות - ניתוח ביקושים ופלחי שוק

יו"ר- פרופ' עליזה פליישר-
כיתה 2103
12:00 - 13:30

היבטים מרחביים של הגירה - 2

יו"ר - ד"ר אמיל ישראל-
כיתה 2105
12:00 - 13:30

כלכלה וסביבה

יו"ר -פרופ' ערן רזין-
כיתה 2108
12:00 - 13:30

שולחן עגול - מרחב כפרי

יו"ר - עו"ד דודו קוכמן-
כיתה 2104
12:00 - 13:30

חינוך וגאוגרפיה 2

יו"ר - מר אלי דורי-
אודיטוריום זרנגין
12:00 - 13:30

גאוגרפיה תרבותית גלילית

יו"ר -ד"ר ניקולא יחגוף -אורבך-
כיתה 2102
12:00 - 13:30

צופים פני העתיד: חיים בעידן של צפיפות - מושב זה הינו לזכרו של משה גבעוני ז"ל

יו"ר - פרופ' נורית אלפסי
כיתה 2106
12:00 - 13:30

מחקר חברתי ברשות הטבע והגנים - הלכה למעשה

יו"ר -ד"ר ליאור חן
כיתה 2107
12:00 - 13:30

גיאוגרפיה היסטורית ומיפוי

יו"ר פרופ' חיים גורן
חדר מפות - בניין הספריה
13:30 - 14:30

הפסקת צהריים

14:30 - 16:00

מושב המליאה - מרחק ומרחב בעידן הפוסט קורונה

מנחים: פרופ' נורית אלפסי, פרופ' יצחק אומר
אולם זרנגין
16:00 - 16:15

הפסקה

16:15 - 17:45

מושב ג'

יתקיימו 10 מושבים מקבילים - להלן הפירוט:
16:15 - 17:45

שולחן עגול חינוך ואקלים

יו"ר - מר אלי דורי - כיתה 2204
16:15 - 17:45

אדם וים

יו"ר - ד"ר מוסטפה עספור - כיתה 2203
16:15 - 17:45

תיירות בעידן הקורונה

יו"ר - פרופ' נגה קולינס-קריינר - כיתה 2103
16:15 - 17:45

אנרגיה, גיאוגרפיה וקבלת החלטות

יו"ר - פרופ' איתי פישהנדלר - כיתה 2105
16:15 - 17:45

מרחב ובריאות

יו"ר - ד"ר עמית בירנבוים, מגיב: פרופ' נדב דוידוביץ' - כיתה 2108
16:15 - 17:45

המרחב הכפרי במאה ה-21

יו"ר - פרופ' מיכאל סופר - כיתה 2104
16:15 - 17:45

גאוארכיאולוגיה

יו"ר פרופ' יואל רסקין - אודיטוריום זרנגין
16:15 - 17:45

חידושים בחקר הגיאוגרפיה ההיסטורית של לוד

יו"ר - ד"ר אלון שביט - כיתה 2102
16:15 - 17:45

שלובים זה בזה: הקהילה והרשות המקומית

יו"ר פרופ' נורית אלפסי - כיתה 2106
16:15 - 17:45

גאואינפורמטיקה וחישה מרחק

יו"ר ד"ר גד שפר - כיתה 2107
16:15 - 17:45

סיור בחדר המפות- בנין הספריה

ד"ר אלון מרגלית ומר שלום טרמצ'י
17:45 - 18:00

סיום