כנס האגודה הגאוגרפית הישראלית ה- 61

מחשבים מרחק מחדש: מרחב ומרחק בעידן פוסט קורונה

הכנס נדחה לחורף 2021