כנס האגודה הגאוגרפית הישראלית ה- 61

מחשבים מרחק מחדש: מרחב ומרחק בעידן פוסט קורונה

מציאות הקורונה השאירה חותם גם על הכנס. הוחלט על דחיית הכנס בשנה.

הכנס שהיה אמור להתקיים ב 13-14 בדצמבר 2020 יועבר לדצמבר 2021. 

על ימי הכנס המדוייקים יוחלט בהתקרב מועד.