כנס האגודה הגאוגרפית הישראלית ה- 61

מחשבים מרחק מחדש: מרחב ומרחק בעידן פוסט קורונה

קול קורא לכנס האגודה הגאוגרפית הישראלית ה- 61, המכללה האקדמית תל-חי

אנו מזמינים אתכם לכנס האגודה הגאוגרפית השישים ואחד שיתקיים במכללה האקדמית תל-חי, בימים 13-14 בדצמבר 2020. בכך נרחיב את מסורת הכנסים גם למכללות המקיימות מחקר והוראה בתחומי הגאוגרפיה. כמדי שנה הכנס יהיה פתוח למגוון הנושאים המשקפים והמצביעים על התפתחויות וחידושים במחקר הגאוגרפי.

הנושא המרכזי של הכנס השנה, מחשבים מרחק מחדש: מרחב ומרחק בעידן פוסט קורונה, עניינו בהשפעות של מרחק ומרחב בדגש על השינויים האחרונים המתרחשים כעת ואשר עוד צפויים להתרחש בעקבות מגפת הקורונה. מגפת הקורונה ש'נפלה' עלינו שינתה לחלוטין את עולמנו ודרכנו. הדרישה לבידוד של רבים מאיתנו מקנה למרחק משמעויות חדשות בהקשרים חדשים ולא מוכרים לנו, דוגמת יחסים בינאישיים, מפגש, תעסוקה, תנועה, התארגנות ועוד. לכן נבקש בכנס המתוכנן להתייחס למרחק בהיבטים של צפיפות, התנהגות מרחבית, סביבה, פוליטיקה של ניהול המרחב, קבוצות חברתיות במרחב, תכנון עירוני ואזורי, ומיפוי.

קיומו של הכנס במכללה האקדמית תל-חי הממוקמת הרחק ממרכזי הערים הגדולות, מאתגר אף הוא את החשיבה על משמעות המרחק בין מרכז לפריפריה ומעלה שאלות על משמעות המרחק בעידן וירטואלי.

נקדם בברכה מחקרים איכותיים בגאוגרפיה כמו גם בתחומי דעת המשיקים לגאוגרפיה העוסקים בנושאים אלה.

הכנס יתפרש על פני יומיים: יום א' 13 בדצמבר, יום מליאה ומושבים ויום ב' 14 בדצמבר יום סיורים.

אנו מזמינים אתכם להגיש הצעות למושבים ולהרצאות. הצעה למושב תכלול את שם המוזב, שם המארגן/נת, שם היו"ר, שמות המרצים, השתייכות מוסדית וכותרות ההרצאות.

לחץ כאן ל: הנחיות להגשת תקצירים