ועידת משאבי אנוש ה-3 בגליל

אתגרי משאבי אנוש בעידן הקורונה 

לינק להרשמה 

לפרטים נוספים:  04-6816350    taasuka@maavarimg.org.il