הכנס השישי של החוג לחינוך - אחריות חברתית

הכנס השנתי של החוג לחינוך יערך ביום שני ה- 16 באפריל 2018.

השנה הכנס ידון בנושט "אחריות חברתית".