הכנס הרביעי של החוג לחינוך

מרצה אורח (Key Note) פרופ' מוריס אליאס, אוניברסיטת רוטגרס, ארה"ב