הכנס הארצי ה-4 של תכניות המגדר בישראל

כנס הארצי של תכניות המגדר בישראל מתקיים השנה ב-7 בפברואר 2019, במכללה האקדמית תל-חי.