אם לא ניגע בכאב- איך ניגע בשמחה? הורות עם פוסט -טראומה

Download Program

09:00 - 09:15

ברכות ודברי פתיחה

פרופ' סנאית תמיר -  המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, המכללה האקדמית תל-חי

ד"ר משה פרחי -  ראש החוג לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית תל-חי

גב' מאיה אשור סמדר -  מנהלת תחום טיפול בהורות, אגף בכיר משפחות ילדים ונוער בקהילה,
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

09:15 - 09:45

"כאבן המוטלת לבריכה" האקולוגיה של PTSD - השפעות במעגלים שונים

פרופ' מולי להד, המכללה האקדמית תל-חי, מרכז משאבים

09:45 - 10:15

"אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה" - העברה בין-דורית של טראומה

פרופ' זהבה סלומון, אוניברסיטת תל אביב

10:15 - 10:30

הפסקה והתחברות לחדרי המושבים

10:30 - 11:20

מושבי דיון מקבילים לבחירה

1.  התערבות זוגית כאשר אחד מבני הזוג סובל מתסמונת פוסט טראומטית כדרך לחיזוק ההורות
  פרופ' רחל דקל, אוניברסיטת בר אילן
 
 2.  משפחות בשיקום ילדים: הקשר בין המצוקה הפסוט טראומטית של ההורים ומצוקת הילד
  עו"ס יערה שדה, דוקטורנטית אוניברסיטת בר אילן, מחלקת שיקום ילדים תל השומר
 
3. הקשרים המשפחתיים של חשיפה למלחמה
  ד"ר אסנת זמיר, האוניברסיטה העברית
 
4. "הילדים שלי לא ישראלים, לא אריתראים" – להיות אמא מבקשת מקלט מאריתריאה בישראל
  עו"ס שרי בוארון ועו"ס טליה אקוע, סטודנטיות MA אוניברסיטת בר אילן,   יחידת הרווחה מסיל"ה, עיריית ת"א -יפו
 
5. יישום תכנית ברו"ש במשפחות המתמודדות עם הורות בצל  PTSD
  עו"ס רחל פוסטולובסקי ועו"ס תמי שטארק, אגף הרווחה עיריית ירושלים
11:20 - 11:30

הפסקה והתחברות למליאה

11:30 - 12:00

עדות אישית: להיות הורה עם PTSD 

מר אילן בכר

12:00 - 12:20

שאלות קהל

12:20 - 13:00

הפסקת צהריים

13:00 - 13:30

פאנל מרצים

פרופ' מולי להד,  פרופ' זהבה סלומון, פרופ' רחל דקל, ד"ר אסנת זמיר, עו"ס רחל פוסטולובסקי

13:30 - 13:50

אבא עוד סיפור אחד ודי..." - תיאור מקרה טיפול בהורות פוסט טראומטית

גב' הדר גלס-כהן, מרכז משאבים

13:50 - 14:00

זה לא אני - זה ה-PTSD  שלי" - פוטנציאל מחקר ויישום של עבודה עם הורים פוגעים

עו"ס תמי סמיש-נמליך, המכללה האקדמית תל חי, מיזם תקוה,
  דוקטורנטית אוניברסיטת תל אביב

14:00 - 14:15

מילות סיכום