אם לא ניגע בכאב- איך ניגע בשמחה? הורות עם פוסט-טראומה

לראשונה בישראל אנו מקיימים כנס שיעסוק בקשרים שבין הורות ובין פוסט-טראומה ובו נשמע אנשי מחקר, טיפול, רווחה ובעלי עדות אישית.

הכנס יתקיים באמצע חודש המודעות לפוסט-טראומה (חודש יוני) ואנו תקוה כי הוא יאיר ויעורר את הנושא אשר אינו זוכה לתשומת הלב המספקת בקרב חוקרים, אנשי טיפול וקובעי מדיניות בישראל.

הכנס מתקיים מטעם החוג לעבודה סוציאלית, במכללה האקדמית תל-חי ובהובלת הגב' תמי סמיש-נמליך וד"ר אילה כהן. אנו שמחים על השותפות שאיפשרה את הכנס ומודים ל: מכון חרוב, מיזם תקוה, מרכז משאבים ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אשר ראו לנגד עיניהם את חשיבות הנושא.