"אם לא ניגע בכאב איך ניגע בשמחה?" - הורות עם פוסט-טראומה

לצערנו עקב ההגבלות על התכנסות ותנועה אנו נאלצים להודיע על דחיית הכנס.  על מועד חלופי תצא הודעה לאחר הסרת ההגבלות על המשק.


כנס החוג לעבודה סוציאלית - "אם לא ניגע בכאב איך ניגע בשמחה?" - הורות עם פוסט-טראומה במכללה האקדמית תל-חי.

שותפים: המכללה האקדמית תל-חי, מרכז משאבים, מכון חרוב, משרד הרווחה, מיזם תקוה