אור מלאכותי - הברכות והנזקים באדם, בחקלאות ובסביבה

יום העיון יערך ביום שני ה- 15 במאי 2017 בכיתה 2104 בקמפוס לוואן (מזרח).