כנסים

כנסים המכללה האקדמית תל-חי

המכללה האקדמית תל-חי
13-12-2020 עד 14-12-2020

מחשבים מרחק מחדש: מרחב ומרחק בעידן פוסט קורונה

קול קורא לכנס האגודה הגאוגרפית הישראלית ה- 61, המכללה האקדמית תל-חי