כנס חקר הצמח

תל-חי 2018 חקר הצומח הינו הכנס הרביעי בישראל שמיועד לחקר האקולוגיה של הצומח 

מטרות המפגש הן:

  • כינוס מקצועי בנושא אקולוגיה של הצומח
  • יצירת פורום פעיל של מומחים באקולוגיה של הצומח ונושאים דומים
  • יצירת קשר והכרות בין חוקרי הצומח בישראל

פרטים נוספים בעמוד האנגלית של הכנסים

פרטים לגבי רישום, לינה ותחבורה יפרסמו בקרוב.