כנס יזמות גליל 2017

הכנס יתקיים בשיתוף פעולה מלא עם הגופים השותפים - המכללה האקדמית תל-חי (מרכז יזמות, ארגון בוגרים ואגודת הסטודנטים), מעוף, מעברים, מרכז צעירים ומיג"ל.

קול קורא להגשת הצעות לתחרות מיזמים נושאת פרסים. על ההצעות להיות חדשניות, מקוריות, מיועדות לפיתוח בגליל. שלושה מיזמים הנבחרים ישתתפו בתחרות.

לקבלת טופס הגשת הצעה למיזם מתחרה ופרטים נוספים: 04-8181548  yazamut@telhai.ac.il