יצירתו של אורי אורלב

הסימפוזיון הינו אירוע הפתיחה של מרכז הטראומה ויעסוק בכתיבה של ניצולי שואה שהיו ילדים בשואה.

 

ועדה אקדמית: דר' יוחאי עתריה ופרופ' מולי להד