תכניות, רעיונות, הצעות להסדרת היחסים עם שכנינו

ערב עיון יתקיים ביום רביעי ה- 3.5.2017