שימוש במי קולחין להשקיה, יתרונות ובעיות

זו השנה החמישית שהחוג למדעי הסביבה בפקולטה למדעים וטכנולוגיה במכללה האקדמית תל-חי מארגן כנס בנושאים שונים הקשורים במים, טיפול בשפכים וכדומה.

השנה בחרנו לעסוק בסוגיית השימוש בקולחין ובמים אפורים.