תוכנית

Download Program

17:00 - 17:45

התכנסות ומפגש מחזורים

17:45 - 19:30

ברכות ומברכים

הקרנת סרטון קצר מההיסטוריה של הדרמה תרפיה: "יוצאים מהנפטלין"

ארבע קצרצאות:

  •  משחק מחבואים בטיפול | ויויאנה מלמן
  •  לא שכחתי לשחק - דמנציה ודרמה תרפיה | דברת הראל
  •  מעברים בזמן - מודל טיפול פרטני בדרמה תרפיה | דורית דרור הדר
  •  דרמה תרפיה על מדים בכלא | נגה גולדרינג
19:30 - 19:50

מופע שנולד מתוך כאב

הקדמה: קבוצת דרמה תרפיה במרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה - רונן ברגר
מופע מוסיקלי "מופע לעצמי" - חנה לאוסון ומורן גונן

19:50 - 20:00

דברי סיום - סוזאנה פנדזיק