כנס יזמות באצבע הגליל

תכנית הכנס תפורסם בקרוב.

ועדה מארגנת: פרופ' אלי גימון, מירה הרשקוביץ