כנסים המכללה האקדמית תל-חי - חמישי 7, פברואר 2019

המכללה האקדמית תל-חי
07-2-2019

כנס הארצי של תכניות המגדר בישראל מתקיים השנה ב-7 בפברואר 2019, במכללה האקדמית תל-חי.