כנסים המכללה האקדמית תל-חי - רביעי 2, ינואר 2019

אודיטוריום זרנגין קמפוס לוואן (מזרח)
02-1-2019

ועדה מארגנת: פרופ' אלי גימון, מירה הרשקוביץ